Artikelen door Marieke den Os

Leren van lastige problemen

Leren van lastige problemen- maak kennis met de methode Rijke Beschrijvingen Door: Onderzoekers bij Onderzoek & Statistiek Almere  In elke organisatie spelen hardnekkige problemen. Problemen die maar niet opgelost worden en die tussen afdelingen pingpongen zorgen er bijvoorbeeld voor dat zaken niet lopen. Standaardoplossingen werken nauwelijks, zij nemen de achterliggende oorzaken niet weg. Maar hoe kom […]

Kwetsbare groepen en veerkracht van wijken

Hoe onderzoek en kennis gemeenten helpen bij beleidskeuzes: drie voorbeelden. Door: Kees Leidelmeijer, In.Fact.Research WoonZorgwijzer De Woonzorgwijzer brengt op een laag schaalniveau kwetsbare mensen in beeld. Zorggroepen worden op een gedetailleerd geografisch schaalniveau gepresenteerd. De WoonZorgwijzer bestaat uit een uitgebreide database die wordt ontsloten via responsive websites. Via de Woonzorgwijzer zijn voorbeelden van deze responsieve websites […]

Verbeter datasturing in je organisatie

Hoe verbeter je datasturing in jouw organisatie? Over dashboards die er niet toe doen, en hoe data wel kan helpen om een in control statement af te geven Door: Hilko de Boer, Interim veranderadviseur en eigenaar Finolia – interim advies, training/opleiding/inspiratie; Initiatiefnemer leernetwerk Planning & Control. Auteur van “JA zeggen JA doen” – organisatie ontwikkeling […]

Lerend beleid begint bij jezelf

Door: Eva Kunseler, onderzoeker PBL Lisa Verwoerd, onderzoeker PBL Experimenteel en lerend beleid is in zwang om complexe opgaven, zoals de warmtetransitie, aan te jagen, maar blijkt lastig te verantwoorden in politiek-bestuurlijke kringen. Want: hoe verantwoord je ‘het leren’. In deze sessie nodigen onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving je uit om naar je […]

Lerend evalueren in de praktijk

Door: Lisa Verwoerd, onderzoeker PBL Hendrik Bloemert, onderzoeker PBL In deze sessie presenteren onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving de (voorlopige) resultaten van een studie naar de praktijk van lerend evalueren bij diverse kennisorganisaties (o.a. Fries Sociaal Planbureau en RIVM) en overheden (o.a. provincie Overijssel en ministerie VWS). Waarvoor worden lerende evaluaties ingezet? Hoe […]

Monitoring en beleid

Over de functies van een monitor en behoeften van de gemeenten Door: MSc. Floris de Jong, senior adviseur-onderzoeker PON & Telos MSc. Marijn van Asseldonk, adviseur-onderzoeker PON & Telos PON & Telos neemt u mee in haar Nationale Monitor Duurzame Gemeenten. We lichten de verschillende functies van monitoring toe en welke consequenties die hebben voor […]

Draagvlakonderzoek Energietransitie

Door: Lydia Geijtenbeek, senior datascientist CBS / Coördinator RDC SChagen   Beleid over energietransitie is vaak gebaseerd op fysieke kenmerken, zoals gasverbruik, kabels&leidingen, warmtebronnen, of energielabels. Om vervolgens stuk te lopen op bewoners die er heel andere opvattingen op na houden. Daarom heeft het CBS in opdracht van de VNG een onderzoek gedaan naar besparingsbereidheid […]

Design Thinking

Door: Freek Hofste, Design Thinking Specialist gemeente Utrecht De workshop Design Thinking geeft je een inkijk in de ontwerpmethode die al sinds de jaren tachtig wordt gebruikt in de productdesign wereld. Design Thinking biedt een manier om multidisciplinaire teams in co-creatie te laten werken aan complexe vraagstukken door veel ruimte te geven voor creativiteit en […]

70-20-10 Leren model

70:20:10: Op een andere manier leren misschien? Door: Robin Tromp, strategisch onderzoeksadviseur, gemeente Utrecht Martin Jansen, strategisch adviseur Digitale Innovatie, gemeente Utrecht 70-20-10 = werken en leren slimmer verbinden. Het meeste leren we immers tijdens ons werk. Soms leren we door uitwisselen met elkaar of als we naar een cursus of congres gaan. Het 70-20-10 […]

Rijk aan kennis

Tijd: 15:15 – 16:00  Presentatie door: Annelieke van der Giessen en Kathleen Torrance, senior raadsmedewerkers van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). De AWTI is een strategische adviesraad die de regering en het parlement adviseert over het beleid voor wetenschap, technologie en innovatie. Recentelijk heeft de AWTI twee adviezen uitgebracht die in deze […]

© Copyright - VSOnet.nl