Lerend evalueren in de praktijk

Bekijk de presentatie van deze workshop.
Bekijk ook de Evaluator quiz die is gebruikt in de workshop.

Door:
Lisa Verwoerd, onderzoeker PBL
Hendrik Bloemert, onderzoeker PBL

In deze sessie presenteren onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving de (voorlopige) resultaten van een studie naar de praktijk van lerend evalueren bij diverse kennisorganisaties (o.a. Fries Sociaal Planbureau en RIVM) en overheden (o.a. provincie Overijssel en ministerie VWS). Waarvoor worden lerende evaluaties ingezet? Hoe wordt impact bewerkstelligd? Waar loopt men tegenaan? We gaan in gesprek over wanneer en hoe lerend evalueren toe te passen in de praktijk en verkennen de randvoorwaarden die met deze beleidsevaluatiemethode gepaard gaan.

© Copyright - VSOnet.nl