Kennisfestival
De VSO organiseert samen met de VNG een ‘kennisfestival’ ter verdieping en verbinding van spelers die er lokaal toe willen doen, die lokaal met kennis willen werken of hun kennis lokaal willen inzetten.

Voor wie
Het is een festival voor gemeentelijke onderzoekers, landelijke kennisinstellingen, datascientists én beleidsadviseurs: samen werken aan een kennisnetwerk voor lokale impact. Samen kennis maken voor beter gemeentelijk beleid.

Met dank aan 
https://www.overheidvannu.nl/
Interbestuurlijk Programma Overheid van nu

Beleid, kennis en onderzoek
Overheidsbeleid en -uitvoering vindt vooral in gemeenten plaats. Daar is het directe contact tussen overheid en burger, tussen systeemwereld en leefwereld. Dat beleid is vaak gestoeld op kennis, maar dat kan nog meer en beter. De beleidsvragen worden gesteld en beantwoord in een politiek-bestuurlijke context. De kennis- en onderzoeksvragen die daarbij horen, worden beantwoord door ‘onderzoekers’. Dat kunnen zowel gemeentelijke onderzoekers zijn, maar ook onderzoekers van landelijke kennisinstellingen, Universiteiten of Hogescholen, of commerciële onderzoeksbureaus. Ook spelen datascientists of data-analisten steeds vaker een rol in de informatievoorziening (kijk naar programma’s als datagedreven en informatiegestuurd werken).

Willen + weten = beleid
De informatie- en kennisantwoorden moeten vervolgens worden omgezet in een handelingsperspectief met draagvlak, volgens de formule ‘weten + willen = beleid’. In dat ingewikkelde speelveld zijn veel en steeds meer spelers actief, worden de opgaven steeds complexer en is de maatschappelijke context (onder meer door social media) erg veranderlijk.

Speelveld
De VSO wil op haar congres in 2020 uitgebreid stilstaan bij dit speelveld en richt haar congres expliciet op de verschillende doelgroepen van gemeentelijke onderzoekers, data-analisten en datascientists, onderzoekers van landelijke kennisinstellingen en de (lokale) beleidsmedewerkers. Er wordt met deze verschillende doelgroepen een interessant programma opgesteld voor deze doelgroepen.