Rijk aan kennis

Tijd: 15:15 – 16:00 
Presentatie door
:
Annelieke van der Giessen en Kathleen Torrance, senior raadsmedewerkers van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI).

De AWTI is een strategische adviesraad die de regering en het parlement adviseert over het beleid voor wetenschap, technologie en innovatie. Recentelijk heeft de AWTI twee adviezen uitgebracht die in deze sessie centraal staan: Rijk aan kennis en Samen de lat hoog leggen. Annelieke en Kathleen gaan graag in discussie met de deelnemers aan de workshop over deze adviezen. Zijn de problemen die de AWTI schetst herkenbaar? Wat vindt men van de adviezen die de AWTI doet aan de regering en het parlement?

Rijk aan kennis
In dit advies geeft de AWTI aan welke stappen de regering en het parlement kunnen zetten op weg naar een betere inbedding van kennisbenutting in beleidsprocessen; en om ervoor te zorgen dat ministeries, uitvoeringsorganisaties en de Tweede Kamer goed zijn toegerust voor kennisbenutting. Want Nederland is een kennisrijk land, maar kennis wordt te vaak niet goed benut voor het overheidsbeleid. Nederland mist nu mogelijkheden voor effectiever beleid en betere publieke dienstverlening.

Samen de lat hoog leggen
In dit advies geeft de AWTI aan wat het rijk kan doen om de innovatiekracht van Nederland als geheel te versterken door bij te dragen aan de innovatiekracht van elke regio. Innovatie is nodig voor een duurzame, inclusieve toekomst en gebeurt in de regio. Dáár vinden bedrijven, wetenschappers, talent en maatschappelijke organisaties elkaar, daar ontstaan nieuwe initiatieven en daar zijn er kansen voor vernieuwing. Regio’s hebben elk eigen economische opgaven, eigen opgaven gericht op brede welvaart, en kunnen een eigen specifieke bijdrage leveren aan transitieopgaven. Regio’s dragen dan ook bij aan het geheel, ze versterken de innovatiekracht van Nederland.  Nederland heeft regionale innovatie dus hard nodig, maar regio’s verschillen momenteel sterk in innovatiekracht- wat moet de regering nu doen?

 

Annelieke van der Giessen en Kathleen Torrance
© Copyright - VSOnet.nl