Kwetsbare groepen en veerkracht van wijken

Hoe onderzoek en kennis gemeenten helpen bij beleidskeuzes: drie voorbeelden.

Bekijk de presentatie van deze workshop.

Door:
Kees Leidelmeijer, In.Fact.Research

WoonZorgwijzer
De Woonzorgwijzer brengt op een laag schaalniveau kwetsbare mensen in beeld. Zorggroepen worden op een gedetailleerd geografisch schaalniveau gepresenteerd. De WoonZorgwijzer bestaat uit een uitgebreide database die wordt ontsloten via responsive websites. Via de Woonzorgwijzer zijn voorbeelden van deze responsieve websites te zien.

Onderzoek ‘Veerkracht in het corporatiebezit’
In opdracht van Aedes, vereniging van woningcorporaties, hebben Kees Leidelmeijer en Johan van Iersel (In.Fact.Research) samen met Jeroen Frissen (Circusvis) onderzoek gedaan naar de veerkracht van kwetsbare wijken. Dit heeft geleid tot een Signaleringskaart Veerkracht. Het landelijk onderzoek toont aan dat er een toenemende instroom is van kwetsbare groepen in corporatiewoningen, dat deze zich in het bijzonder voordoet in buurten met een hoog aandeel corporatiebezit en dat in de meeste van deze buurten tegelijkertijd de overlast toeneemt en de veiligheid afneemt. Een belangrijke conclusie is ook dat de situatie lokaal sterk kan verschillen. Zie ook website: Veerkrachtige wijken

Datacentrum van en voor corporaties
Aedes heeft data en benchmarkgegevens van corporaties in Nederland voor haar leden ontsloten via een  datacentrum van en voor corporaties. Corporaties kunnen daarin informatie over leefbaarheid en kwetsbare groepen opzoeken. Dit datacentrum bevat per corporatie data.

Kees Leijdelmeijer

© Copyright - VSOnet.nl