Leren van lastige problemen- maak kennis met de methode Rijke Beschrijvingen

Door:
Onderzoekers bij Onderzoek & Statistiek Almere
Let op: maximaal 18 deelnemers

In elke organisatie spelen hardnekkige problemen. Problemen die maar niet opgelost worden en die tussen afdelingen pingpongen zorgen er bijvoorbeeld voor dat zaken niet lopen. Standaardoplossingen werken nauwelijks, zij nemen de achterliggende oorzaken niet weg. Maar hoe kom je er achter wat er nu echt aan de hand is? Zodat je hier iets mee kunt?

Het aanpakken van dit soort hardnekkige problemen maakt in Almere deel uit van de organisatieontwikkeling. Almere werkt in zogeheten veranderlijnen o.a. aan het verbeteren van de samenwerking met de stad, interne samenwerking, en het werken volgens kernwaarden. Insteek van deze veranderlijnen is groen (of lerend) veranderen.

Onderzoek &Statistiek Almere is hier op twee manieren bij betrokken. Een aantal collega’s maakt deel uit van een veranderlijn. Als team hebben we collega’s vanuit de veranderlijnen daarnaast gevraagd om ons te helpen om vanuit onze teamwaarden onze positionering te versterken.

Een methode die we gebruiken om lerend te veranderen is de methode van Rijke Beschrijvingen. Door een betekenisvol moment vanuit verschillende oogpunten te bezien, wordt duidelijker wat de puzzel achter het probleem is. In de workshop willen we deelnemers ervaring laten opdoen met deze methode.

Het stadhuis van Almere

Hoe onderzoek en kennis gemeenten helpen bij beleidskeuzes: drie voorbeelden.

Bekijk de presentatie van deze workshop.

Door:
Kees Leidelmeijer, In.Fact.Research

WoonZorgwijzer
De Woonzorgwijzer brengt op een laag schaalniveau kwetsbare mensen in beeld. Zorggroepen worden op een gedetailleerd geografisch schaalniveau gepresenteerd. De WoonZorgwijzer bestaat uit een uitgebreide database die wordt ontsloten via responsive websites. Via de Woonzorgwijzer zijn voorbeelden van deze responsieve websites te zien.

Onderzoek ‘Veerkracht in het corporatiebezit’
In opdracht van Aedes, vereniging van woningcorporaties, hebben Kees Leidelmeijer en Johan van Iersel (In.Fact.Research) samen met Jeroen Frissen (Circusvis) onderzoek gedaan naar de veerkracht van kwetsbare wijken. Dit heeft geleid tot een Signaleringskaart Veerkracht. Het landelijk onderzoek toont aan dat er een toenemende instroom is van kwetsbare groepen in corporatiewoningen, dat deze zich in het bijzonder voordoet in buurten met een hoog aandeel corporatiebezit en dat in de meeste van deze buurten tegelijkertijd de overlast toeneemt en de veiligheid afneemt. Een belangrijke conclusie is ook dat de situatie lokaal sterk kan verschillen. Zie ook website: Veerkrachtige wijken

Datacentrum van en voor corporaties
Aedes heeft data en benchmarkgegevens van corporaties in Nederland voor haar leden ontsloten via een  datacentrum van en voor corporaties. Corporaties kunnen daarin informatie over leefbaarheid en kwetsbare groepen opzoeken. Dit datacentrum bevat per corporatie data.

Kees Leijdelmeijer

Hoe verbeter je datasturing in jouw organisatie? Over dashboards die er niet toe doen, en hoe data wel kan helpen om een in control statement af te geven

Bekijk de presentatie van deze workshop.
Door: Hilko de Boer, Interim veranderadviseur en eigenaar Finolia – interim advies, training/opleiding/inspiratie; Initiatiefnemer leernetwerk Planning & Control. Auteur van “JA zeggen JA doen” – organisatie ontwikkeling van binnenuit.

Steeds meer gemeenten denken na over een ‘in control statement’. Wat is dat? En kan data daarin van toegevoegde waarde zijn? We gaan in op de informatiebehoefte op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Wat zijn effecten die we nastreven als organisatie en waarom is data daarin belangrijk.

Hoe kan jij datasturing verbeteren in jouw organisatie? In deze workshop leer je dat urgentie de start is van een verandering. Je leert welke urgenties je kunt gebruiken om datasturing op strategisch niveau te brengen zodat het de aandacht krijgt die het verdient. Een in control statement kan je zomaar eens helpen, niet om dashboards te ontwikkelen, maar vooral om samen data te gebruiken voor een betere planning en control. Daardoor wordt jouw data gebruikt voor strategische beslissingen.

Voor meer informatie zie Finoliaportaal.

Bekijk de presentatie van deze workshop.

Door:
Eva Kunseler, onderzoeker PBL
Lisa Verwoerd, onderzoeker PBL

Experimenteel en lerend beleid is in zwang om complexe opgaven, zoals de warmtetransitie, aan te jagen, maar blijkt lastig te verantwoorden in politiek-bestuurlijke kringen. Want: hoe verantwoord je ‘het leren’. In deze sessie nodigen onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving je uit om naar je eigen onderzoeks- en beleidsveld te kijken vanuit een lerende lens. We laten je ervaren hoe je een ‘leermodus’ in je eigen werk kunt toepassen en wat je daarvoor nodig hebt van je organisatie en omgeving. Lerend beleid begint bij jezelf!

 

Bekijk de presentatie van deze workshop.
Bekijk ook de Evaluator quiz die is gebruikt in de workshop.

Door:
Lisa Verwoerd, onderzoeker PBL
Hendrik Bloemert, onderzoeker PBL

In deze sessie presenteren onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving de (voorlopige) resultaten van een studie naar de praktijk van lerend evalueren bij diverse kennisorganisaties (o.a. Fries Sociaal Planbureau en RIVM) en overheden (o.a. provincie Overijssel en ministerie VWS). Waarvoor worden lerende evaluaties ingezet? Hoe wordt impact bewerkstelligd? Waar loopt men tegenaan? We gaan in gesprek over wanneer en hoe lerend evalueren toe te passen in de praktijk en verkennen de randvoorwaarden die met deze beleidsevaluatiemethode gepaard gaan.

Over de verschillende functies van een monitor en behoeften van organisaties.

Bekijk de presentatie van deze workshop

Door:
MSc. Floris de Jong, senior adviseur-onderzoeker Het PON & Telos
MSc. Marijn van Asseldonk, adviseur-onderzoeker Het PON & Telos

Het PON & Telos neemt u mee in een verkenning van de monitoringspraktijk. 
In de huidige beleidsrealiteit wordt regelmatig het monitoringsinstrument toegepast om bijvoorbeeld de staat van een gebied in kaart te brengen. Dat kan, en wordt op verschillende manieren gedaan; er is namelijk niet zoiets als ‘de monitor’. Monitoring kent verschillende vormen, die de nodige consequenties met zich meebrengen voor de vertaling van de cijfers naar beleid. Niet elke vorm van monitoring leent zich namelijk om beleid te maken. Functies verschillen. Hoe zorg je ervoor dat de monitor aansluit bij de behoeften en informatievraag van de organisatie?  Welke vragen moeten er worden gesteld in de aanloop van het monitoringsproces? In deze workshop neemt het PON & Telos u mee op een verkenning in de monitoringspraktijk. Monitoring is een dynamisch, co-creatief proces, en zo ook deze workshop: We gaan naast onze toelichting met u het gesprek aan over wat monitoring inhoudt, welke behoeften er bij verschillende organisaties zijn met betrekking tot monitoring en welke weerslag dat heeft op de vertaling ervan naar beleid.

Floris is leergierig, idealistisch en creatief/out-of-the-box. Als senior adviseur-onderzoeker werkt hij aan vraagstukken met een focus op milieukwaliteit en ecologie. Hij is gespecialiseerd in thema’s zoals droogte, stikstof, biodiversiteit en landbouwtransitie en heeft veel ervaring met (geo)data analyse en (geo)databases.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijn is een echte natuurliefhebber, die enthousiast wordt van milieu-sociologische vraagstukken. Hij werkt als adviseur-onderzoeker bij het PON & Telos aan governance vraagstukken en aan onderzoeken naar verschillende ruimtelijke thema’s, zoals droogte en de energietransitie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bekijk de presentatie van deze workshop

Door:

Lydia Geijtenbeek,

senior datascientist CBS / Coördinator RDC SChagen

 

Beleid over energietransitie is vaak gebaseerd op fysieke kenmerken, zoals gasverbruik, kabels&leidingen, warmtebronnen, of energielabels. Om vervolgens stuk te lopen op bewoners die er heel andere opvattingen op na houden. Daarom heeft het CBS in opdracht van de VNG een onderzoek gedaan naar besparingsbereidheid en andere energieopvattingen. Voor dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van de WoON-enquête, waarin gevraagd is: hoe belangrijk mensen energiebesparing vinden, wat ze al gedaan hebben, wat ze van plan zijn, en wat hun motivatie of struikelpunten zijn. Uit deze data hebben we 7 transitie-opvattingen gedestilleerd, en voor 2 daarvan maakt het CBS (met vernieuwende schattingsmethoden) gemeente- en wijkcijfers. Graag gaan we met jullie in discussie over welke opvattingen van personen van belang zijn bij de energietransitie, hoe deze aansluiten op de 7 uit ons onderzoek, en wat nodig is om hiermee beter beleid te voeren.

Door:
Freek Hofste, Design Thinking Specialist gemeente Utrecht

De workshop Design Thinking geeft je een inkijk in de ontwerpmethode die al sinds de jaren tachtig wordt gebruikt in de productdesign wereld. Design Thinking biedt een manier om multidisciplinaire teams in co-creatie te laten werken aan complexe vraagstukken door veel ruimte te geven voor creativiteit en holistisch naar een probleem te kijken. Sinds een aantal jaren wordt design thinking steeds meer toegepast binnen de overheid.

We zullen in drie kwartier ingaan op de theorie en een korte oefening doen om de beginselen van het Design Thinken te ontdekken.

 

 

70:20:10: Op een andere manier leren misschien?

Bekijk de presentatie van deze workshop.

Door:
Robin Tromp, strategisch onderzoeksadviseur, gemeente Utrecht
Martin Jansen, strategisch adviseur Digitale Innovatie, gemeente Utrecht

70-20-10 = werken en leren slimmer verbinden. Het meeste leren we immers tijdens ons werk. Soms leren we door uitwisselen met elkaar of als we naar een cursus of congres gaan. Het 70-20-10 leren geeft meer gewicht aan het leren in en van ons dagelijkse werk (70%) en met elkaar (20%) en minder aan het formele leren (de cursussen, 10%). De gemeente Utrecht is in 2020 gestart met het opbouwen van een leernetwerk volgens het 70-20-10 principe voor alle dataprofessionals in de gemeente. Daarbinnen is de groep datacoaches een van de eerste vakgroepen die deze leermethodiek toepast. Tijdens de workshop krijg je een korte intro in het 70-20-10 concept, hoor je hoe we dit in Utrecht hebben toegepast en welke uitdagingen we tegenkomen.

© Copyright - VSOnet.nl