Artikelen door Marieke den Os

1. Duurzaamheid en energietransitie

2 PON – Ruben Smeets – Duurzaamheidsmonitoren 10 OCD – Jan Schalk – Uitkomsten Gemeentelijke Duurzaamheidsindex 20 Fries Sociaal Planburo – Marijn Molema – Sociale Staat van de Friese Energietransitie

Woonvergunningen middeldure huur in Den Haag:  kennisgedreven beleid?

Door Wim van Bogerijen, senior beleidsadviseur onderzoek/ expert bij dienst stedelijke ontwikkeling; Marlies Grimbergen, senior beleidsonderzoeker Afdeling Programmamanagement, Strategie en Onderzoek (PSO) van Dienst Stadsontwikkeling Den Haag Wanneer is er sprake van kennisgedreven beleid? Hoe gaat dat in zijn werk? Wanneer is het geslaagd? Wat maakt kennisgedreven beleid bijzonder? Veronderstelt kennisgedreven beleid dat er ook […]

Informatiegestuurde politie, van informatie naar operatie

Door Mariëlle den Hengst, researcher informed decision making en projectmanager Real-Time Intelligence Lab, Politie Den Haag Informatiegestuurde politie (IGP) is de jongste strategie na ‘community policing’ en ‘problem oriented policing’ volgens welke de Nederlandse politie voor een groot deel al werkt. Er leven hoge verwachtingen rond informatiegestuurde politie. Ondanks de goede initiatieven die de afgelopen jaren […]

Van Kennis via Creativiteit naar Beleid

Door: Krijn van Beek, Policy Design Studio Veel kennis en onderzoek leert je wat je allemaal fout kan doen. Maar uiteindelijk moet je als beleidsmaker wel iets leveren: een voorstel, een plan, een interventie. Knutselend met kennis en onderzoek moet je iets maken. Beleid maken is daarom ook een creatief proces. Kennis en onderzoek maken […]

Waarom verschilt het gebruik van Jeugdhulp tussen wijken?

Door: Roelof Schellingerhout, Sociaal en Cultureel Planbureau; Ingrid Ooms, Sociaal en Cultureel Planbureau; Rob Gilsing, lector Jeugdhulp in Transformatie, Haagse Hogeschool; Kaspar Bams, afdeling Onderzoek & statistiek, gemeente Zoetermeer Er zijn grote verschillen tussen wijken in het aandeel jongeren dat jeugdhulp zonder verblijf gebruikt. Hoe kan dat? Een landelijk model van het SCP laat zien in […]

Heel veel leren van experimenteren

Door: Marn van Rhee, Onderzoeker gemeente Rotterdam, Lid denktank GFT in de Hoogbouw; Wouter Rikken, Beleidsmedewerker Afvalinzameling  gemeente Rotterdam, Lid stuurgroep GFT in de Hoogbouw Zes gemeenten hebben de afgelopen jaren onder – centrale regie van één denktank – pilots uitgevoerd met inzameling van GFE-afval in de hoogbouw. Door middel van nudging zijn bewoners gestimuleerd […]

© Copyright - VSOnet.nl