Artikelen door

Openresearch platform Amsterdam

Door: Elisabeth IJmker, adviseur Chief Science Office, gemeente Amsterdam Openresearch.amsterdam is een digitaal platform voor onderzoek, kennis en innovatie over Amsterdam en de metropoolregio. Het doel van het platform is om kennis te delen, relaties zichtbaar te maken en samen te werken aan onderzoek. Het platform is ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeente en […]

Regionaal schakelen met kennis en leerprocessen

Door Jasper Sterrenburg (AEF), onderzoeksleider en Kees Breed (VNG), opdrachtgever Wie is in mijn regio bezig met dezelfde kennis- en leervragen als ik? Zijn er andere regio’s en collega’s bij wie ik mijn licht kan opsteken? Welke nationale kennis- en leerinstellingen zijn voor mij relevant? En hoe kan ik mijn eigen kennis- en leervragen bij […]

Kennis delen; van nationaal naar lokaal en vice versa

Door Rien Fraanje, secretaris-directeur Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) Het decentraal bestuur heeft sinds het begin van deze eeuw flink aan belang gewonnen. Het Rijk heeft in verschillende etappes tal van taken gedecentraliseerd naar provincies en vooral gemeenten. Komende jaren komen nieuwe opgaven op provincies en gemeenten af, dit keer vooral in het fysieke […]

Platform openresearch.amsterdam voor kennisdelen in de stad

Door Elisabeth IJmker, adviseur Chief Science Office, gemeente Amsterdam Openresearch.amsterdam is een digitaal platform voor onderzoek, kennis en innovatie over Amsterdam en de metropoolregio. Het doel van het platform is om kennis te delen, relaties zichtbaar te maken en samen te werken aan onderzoek. Het platform is ontstaan uit een samenwerking tussen de gemeente en […]

Van oude cijfers naar datagedreven sturen op de Utrechtse woningmarkt

Door Marieke Jonker-Verkaart, ruimtelijke adviseur wonen en Maarten van Son, bestandsanalist/beleidsonderzoeker Om de problemen op de Utrechtse woningmarkt te lijf te gaan, werkt de gemeente Utrecht intensief samen met woningcorporaties en marktpartijen. In het Stadsakkoord Wonen, dat onder deze samenwerking ligt, zijn afspraken gemaakt over onder meer een langdurig hoge woningbouwproductie, een inhaalslag op het […]

Hier heb je het cijfer, succes ermee!

Betekenisvol sturen en verantwoorden Maatschappelijke Ontwikkeling Door Robin Tromp, onderzoeksadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling en Onderzoek & Advies Gemeente Utrecht Impact met data. Dat is wat steeds meer gemeenten willen. Noem het kennisgedreven of datagedreven werken. Maar hoe maak je nu echt breed impact met data, van raad tot professional? Hoe kom je tot een lerend systeem […]

Slimme veegroutes

Hoe kunstmatige intelligentie de stad schoner kan maken tegen lagere kosten. Door Dick Joosten en Ling-Po Shih, data scientists bij gemeente Utrecht Over de afgelopen 3 jaar heeft de gemeente Utrecht in een proefgebied 3 veegwagens uitgerust met registratieapparatuur om een beeld te krijgen van de effectiviteit van de huidige routes. Met de gegevens die […]

© Copyright - VSOnet.nl