Waarom heb je voor deze workshop gekozen? Welke verwachtingen had je van te voren?
Ik heb voor deze workshop gekozen omdat ik verwachtte op een praktische en interactieve manier in te gaan op het thema samenwerken.

Zijn die verwachtingen uitgekomen (graag motiveren)? Wat is het belangrijkste dat je uit deze workshop mee naar je werkplek neemt?
De 1e minuut hebben we gezeten, daarna zette Berry ons meteen aan het werk. We hebben veel verschillende oefeningen gedaan. Bijvoorbeeld, ga staan in volgorde van schoenmaat. Daarbij legde Berry het schoenmaatprobleem in samenwerken uit: Is schoenmaat 38 beter dan 43? Dat ligt er aan wie het betreft: voor mij is schoenmaat 38 goed, maar voor mijn buurman schoenmaat 43. Zo ook in samenwerken: wat voor de een goed past, hoeft dat niet voor de ander zo te zijn. Zoek naar het gezamenlijke doel en probeer daarin een weg te vinden om dat doel te bereiken.
Een andere mooie les die ik meeneem is het Faalplezier: fouten maken mag, daar leer je van.
Tot slot een mooie regel van improviseren, die ook in de lezing van Hans Boutellier naar voren kwam: laat de ander stralen, gun in het samenwerken de ander ook wat.
Berry wist met veel humor iedereen in actie te krijgen. Hij liet je ervaren door open te staan voor het onverwachte, je samen mooie dingen kan bereiken.

1. Waarom heb je voor deze workshop gekozen?
Omdat wij hiermee ook aan de slag moeten.

2. Welke verwachtingen had je van te voren?
Handvatten wat je zoal tegenkomt als je voor een opdrachtgever aan de slag moet.

3. Zijn die verwachtingen uitgekomen (graag motiveren)?
Eigenlijk wel. De presentator gaf een duidelijk beeld van het proces en waar je op moet letten.

4. Wat is het belangrijkste dat je uit deze workshop mee naar je werkplek neemt?
Zorg dragen voor een goede samenwerking en betrokkenheid opdrachtgever.

1. Waarom heb je voor deze workshop gekozen?
Omdat sociale veerkracht een steeds belangrijker thema wordt in onderzoek binnen bijvoorbeeld het Sociale Domein. Zoals genoemd werd tijdens de workshop werd het vroeger vooral in de context van natuurlijke rampen relevant gevonden, maar blijkt sociale veerkracht op veel meer terreinen relevant.

2. Welke verwachtingen had je van te voren?
Ik verwachtte meer te horen over hoe sociale veerkracht gemeten wordt en wat je ermee kunt binnen de gemeente.

3. Zijn die verwachtingen uitgekomen (graag motiveren)?
Die verwachting is uitgekomen. Ze gebruiken een mooi schema waarin duidelijk wordt met welke aspecten sociale veerkracht allemaal samenhangt en wat daarin de belangrijkste facetten zijn. Verder werd er mooi geschetst hoe de opbouwwerker de uitkomsten uit de monitor sociale veerkracht gebruikt om in de wijk het gesprek aan te gaan (‘met de voeten in de klei’ zoals Sabine Uitslag dat mooi samenvatte).

4. Wat is het belangrijkste dat je uit deze workshop mee naar je werkplek neemt?
Ik ga kijken of we iets over sociale veerkracht in onze eigen Amersfoortse monitor sociaal domein op kunnen nemen.

1. Waarom heb je voor deze workshop gekozen?
Vanwege de uitdagende titel en omdat ik hoopte/verwachte dat het iets te maken zou hebben met probleemverkenning, -stelling en -definitie.

2. Welke verwachtingen had je van te voren?
Niet heel specifiek, wel aandacht voor hoe je tot een goede probleemstelling komt.

3. Zijn die verwachtingen uitgekomen (graag motiveren)?
Ja. De workshop was uitgebreid (dubbele tijdsduur) en kon daardoor het hele proces van identificatie van een mogelijk probleem (‘er komt mogelijk wat op ons af’) via de probleemstelling en vervolgens naar de vervolgstappen en resultaten doorlopen. Er zat ook een aardig oefening in als intermezzo om te ervaren hoe breed en lastig een probleemstelling kan zijn.

4. Wat is het belangrijkste dat je uit deze workshop mee naar je werkplek neemt?
Dat het komen tot een goede probleemstelling bij complexe vraagstukken, zeker als die relatief onbekend zijn, veel investering in tijd, wijze van samenwerken en manier van aanpakken vraagt en dat het niet ‘gek’ is als je daar lang over doet en veel hobbels tegenkomt. En dat de meest kansrijke weg van A naar B meestal via C, D en E loopt voordat je bij B uitkomt.

1. Waarom heb je voor deze workshop gekozen?
Tijdens een aantal overleggen zie ik soms dat een moeilijk verhaal heel simpel getekend kan worden. Dat wil ik meer gebruiken. Ik vind tekenen leuk, maar ben er niet goed in. Ik ben benieuwd naar simpele trucjes.

2. Welke verwachtingen had je van te voren?
Praktisch aan de slag, een interactieve workshop.

3. Zijn die verwachtingen uitgekomen (graag motiveren)?
Ja, we gingen gelijk aan de slag. Op een speelse en praktische manier gingen we allerlei tekeningen maken. We kregen bijvoorbeeld tips hoe je een persoon tekent en wat kleine toevoegingen voor verschil maken in wat je laat zien en vertelt met de tekening.

4. Wat is het belangrijkste dat je uit deze workshop mee naar je werkplek neemt?
Dat je niet mooi hoeft te kunnen tekenen om het te gebruiken: gewoon doen. Met de simpele tips uit deze workshop kun je al heel veel.

Waarom heb je voor deze workshop gekozen?
Leek me een interessant alternatief voor live focusgroepen.

Welke verwachtingen had je van te voren?
Inkijkje in hoe je een online research community opzet.

Zijn die verwachtingen uitgekomen (graag motiveren)?
Ja, goed beeld van wat er allemaal bij komt kijken (meer dan ik dacht).

Wat is het belangrijkste dat je uit deze workshop mee naar je werkplek neemt?
het opzetten en onderhouden van een research community is erg veel werk. Training is hierbij nodig en ook veel tijdsinvestering in de avonden als het onderzoek loopt. Waardevolle manier van onderzoek maar misschien beter uitbesteden.

Waarom heb je voor deze workshop gekozen?
Raakvlak met datascience, andere invalshoek

Welke verwachtingen had je van te voren?
Interessant

Zijn die verwachtingen uitgekomen (graag motiveren)?
Ja, boeiende invalshoek, wel lastig concreet te begrijpen waar ik naar kijk.

Wat is het belangrijkste dat je uit deze workshop mee naar je werkplek neemt?
Interessante invalshoek, mate van verandering als eigenschap van gebied.

Waarom heb je voor deze workshop gekozen?
Interesse in ‘profilering’.

Welke verwachtingen had je van te voren?
Profielen van mensen in Eindhoven.

Zijn die verwachtingen uitgekomen (graag motiveren)?
Ja. Maar nog weinig toepasbaarheid.

Wat is het belangrijkste dat je uit deze workshop mee naar je werkplek neemt?
Redelijk makkelijk te realiseren als data eenmaal op orde is.

Waarom heb je voor deze workshop gekozen?
Omdat ik een vraag heb gekregen van een gemeente waarbij zij een beleidsevaluatie willen van beleid, waarbij het lastig is om een 0 en 1 meting op te zetten. Het leek mij daarom interessant om te kijken in hoeverre er gebruik gemaakt kan worden van bestaande bronnen/natuurlijke setting.

Welke verwachtingen had je van te voren?
Meer te weten te komen over de manier waarop je een dergelijk onderzoek opzet, en welke bronnen geschikt zijn.

Zijn die verwachtingen uitgekomen (graag motiveren)?
Ja, aan de hand van een voorbeeld werd duidelijk hoe een dergelijk onderzoek opgezet kan worden, en waar de valkuilen liggen. Daarnaast is kort gediscussieerd over een aantal onderwerpen – hoe een mogelijke onderzoeksopzet er uit zou kunnen zien. Na de workshop heb ik kort nagepraat met twee andere deelnemers over mijn eigen casus.

Wat is het belangrijkste dat je uit deze workshop mee naar je werkplek neemt?
Welke valkuilen er zijn bij natuurlijke experimenten (0-situatie en 1-situatie, met daarnaast een controlegroep, en hoe deze te selecteren).

Met Famke Mölenberg, Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC, Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Cephir
Duur: 45 minuten

Steden zijn volop in ontwikkeling. Door buurten te veranderen proberen we de gezondheid van bewoners te verbeteren, maar het bewijs hiervoor is niet eenvoudig te verkrijgen. Een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek op buurtniveau is vaak niet uitvoerbaar. Met specifieke analysetechnieken en de koppelingen met bestaande databronnen is het mogelijk om deze zogenaamde ‘natuurlijke (beleids) experimenten’ te evalueren en zo tot een oorzakelijk verband te komen. Spelen kinderen meer buiten als er Cruyff Courts en Krajicek Playgrounds worden aangelegd? Zorgen fietssnelwegen ervoor dat er vaker per fiets naar het werk wordt gereisd? Voor welke beleidsdossier zou u graag het bewijs op tafel zien? Is het mogelijk met bestaande gegevens een evaluatie uit te voeren? Tijdens deze workshop zullen diverse voorbeelden uit de praktijk voorbij komen, en kijken we vooruit naar toekomstige projecten die het evalueren waard zijn.

 

 

© Copyright - VSOnet.nl