Sociale veerkracht in de wijk

1. Waarom heb je voor deze workshop gekozen?
Omdat sociale veerkracht een steeds belangrijker thema wordt in onderzoek binnen bijvoorbeeld het Sociale Domein. Zoals genoemd werd tijdens de workshop werd het vroeger vooral in de context van natuurlijke rampen relevant gevonden, maar blijkt sociale veerkracht op veel meer terreinen relevant.

2. Welke verwachtingen had je van te voren?
Ik verwachtte meer te horen over hoe sociale veerkracht gemeten wordt en wat je ermee kunt binnen de gemeente.

3. Zijn die verwachtingen uitgekomen (graag motiveren)?
Die verwachting is uitgekomen. Ze gebruiken een mooi schema waarin duidelijk wordt met welke aspecten sociale veerkracht allemaal samenhangt en wat daarin de belangrijkste facetten zijn. Verder werd er mooi geschetst hoe de opbouwwerker de uitkomsten uit de monitor sociale veerkracht gebruikt om in de wijk het gesprek aan te gaan (‘met de voeten in de klei’ zoals Sabine Uitslag dat mooi samenvatte).

4. Wat is het belangrijkste dat je uit deze workshop mee naar je werkplek neemt?
Ik ga kijken of we iets over sociale veerkracht in onze eigen Amersfoortse monitor sociaal domein op kunnen nemen.

© Copyright - VSOnet.nl