What the F is your problem?

1. Waarom heb je voor deze workshop gekozen?
Vanwege de uitdagende titel en omdat ik hoopte/verwachte dat het iets te maken zou hebben met probleemverkenning, -stelling en -definitie.

2. Welke verwachtingen had je van te voren?
Niet heel specifiek, wel aandacht voor hoe je tot een goede probleemstelling komt.

3. Zijn die verwachtingen uitgekomen (graag motiveren)?
Ja. De workshop was uitgebreid (dubbele tijdsduur) en kon daardoor het hele proces van identificatie van een mogelijk probleem (‘er komt mogelijk wat op ons af’) via de probleemstelling en vervolgens naar de vervolgstappen en resultaten doorlopen. Er zat ook een aardig oefening in als intermezzo om te ervaren hoe breed en lastig een probleemstelling kan zijn.

4. Wat is het belangrijkste dat je uit deze workshop mee naar je werkplek neemt?
Dat het komen tot een goede probleemstelling bij complexe vraagstukken, zeker als die relatief onbekend zijn, veel investering in tijd, wijze van samenwerken en manier van aanpakken vraagt en dat het niet ‘gek’ is als je daar lang over doet en veel hobbels tegenkomt. En dat de meest kansrijke weg van A naar B meestal via C, D en E loopt voordat je bij B uitkomt.

© Copyright - VSOnet.nl