Beleidsevaluatie door natuurlijke experimenten

Waarom heb je voor deze workshop gekozen?
Omdat ik een vraag heb gekregen van een gemeente waarbij zij een beleidsevaluatie willen van beleid, waarbij het lastig is om een 0 en 1 meting op te zetten. Het leek mij daarom interessant om te kijken in hoeverre er gebruik gemaakt kan worden van bestaande bronnen/natuurlijke setting.

Welke verwachtingen had je van te voren?
Meer te weten te komen over de manier waarop je een dergelijk onderzoek opzet, en welke bronnen geschikt zijn.

Zijn die verwachtingen uitgekomen (graag motiveren)?
Ja, aan de hand van een voorbeeld werd duidelijk hoe een dergelijk onderzoek opgezet kan worden, en waar de valkuilen liggen. Daarnaast is kort gediscussieerd over een aantal onderwerpen – hoe een mogelijke onderzoeksopzet er uit zou kunnen zien. Na de workshop heb ik kort nagepraat met twee andere deelnemers over mijn eigen casus.

Wat is het belangrijkste dat je uit deze workshop mee naar je werkplek neemt?
Welke valkuilen er zijn bij natuurlijke experimenten (0-situatie en 1-situatie, met daarnaast een controlegroep, en hoe deze te selecteren).

© Copyright - VSOnet.nl