Met Emile Goijvaerts, BIG’R
Duur: 13:00 – 13:45 uur
Maximum aantal deelnemers: 25

De gemeente Rotterdam heeft sinds 2017 een Behavioural Insights Group (BIG’R) met wetenschappers, onderzoekers, beleidsmakers en communicatiespecialisten die zich toespitsen op de inzet van gedragswetenschappelijke inzichten in dienstverlening, handhaving en beleid. De EAST-methodiek BIG’R helpt bij hun werk. We blikken terug op het eerste jaar van deze unieke samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit. Hoe hebben zij het pionieren ervaren? Waren er obstakels, welke successen werden er geboekt en wat zijn de eerste resultaten?

Lees hier alles over BIG’R.

Met Hester Naaktgeboren (Buro BRAND)
Duur: 45 minuten

Origineel en beeldend je verhaal/pitch/briefing weergeven op papier of flipover? We reiken tools aan waardoor je meer lef krijgt om te visualiseren.

VISUAL THINKING:
Leer je gedachten te ordenen door te tekenen.
Leer complexheid van “de discussie” te versimpelen door het uit te tekenen.
Zet tekenen in bij (interne) communicatie.
Maak jouw communicatie effectiever en leuker.

ZAKELIJK TEKENEN:
Ontwikkel LEF en DURF om met snelle visualisaties je op een ándere manier te uiten.
Voel trots bij wat je maakt en vergroot je ‘X-factor’ naast de flip-over.
Ervaar dat tekenen co-creatie en het debat stimuleert.

Bekijk de flyerpromo.

Met Theo de Bruijn (IAA Architecten), Jos Thalen (Invocate) en Merel Enserink (Het Oversticht)
Duur: 45 minuten
Veel binnensteden kampen nog steeds met leegstand en zijn op zoek naar een nieuw perspectief. Daartoe is Stadtego ontwikkeld, een serious game waarin betrokken partijen al spelenderwijs gezamenlijk een visie  uitwerken tot concrete acties. Tijdens de workshop heeft u de kans de game zelf te spelen! Ook kunt u kennisnemen van het actieprogramma dat hiermee inmiddels in Kampen is ontwikkeld. Bekijk de Presentatie Stadtego 21 juni van deze workshop.

Met Hans Peter Benschop, Trendbureau Overijssel
Duur: 45 minuten

De transitieopgaven op het gebied van energie, landbouw en circulaire economie vragen nieuw beleid, dat met grote complexiteit van doen heeft. Ze vereisen ook een een ander type, transdisciplinair, onderzoek. Hoe kunnen we dat vormgeven? In deze workshop wil Hans Peter Benschop graag met jullie onderzoeken hoe we dat vorm kunnen geven en  – in het verlengde van zijn inleiding in de ochtend – ook kijken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden daarbij zijn van ontwerpend onderzoek in de lokale praktijk.

 

 

Een workshop van Dimensus samen met Companen
Duur: 45 minuten
Maximum aantal deelnemers: 40 per ronde

Datavisualisatie als wapen in de strijd om aandacht

Er is steeds meer informatie beschikbaar en mensen moeten steeds vaker keuzes maken in wat ze tot zich nemen en wat niet. Rapporten worden nauwelijks meer gelezen, hooguit diagonaal gescand. Aandacht is een schaarstegoed, en het is waar, een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Datavisualisatie wordt daarom een steeds belangrijker onderdeel van het onderzoekswerk. Moderne tools maken het mogelijk op een aansprekende, interactieve manier het verhaal achter de cijfers te vertellen. Dashboards in plaats van tabellenboeken, waarmee de gebruiker zelf nieuwe verbanden ontdekt in de data.

Storytelling: emotie beklijft

Met een goed verhaal raak je je publiek emotioneel. Door mensen te betrekken bij het verhaal geef je ze het gevoel dat ze het zelf ervaren hebben. Als dat lukt onthoudt men de boodschap veel beter en zal men de boodschap ook doorvertellen. In de workshop nemen wij u mee in de techniek van storytelling als tool om onderzoeksuitkomsten te communiceren en duurzaam impact te maken in organisaties. Slow down, voer de dialoog, voeg gaming en fun toe aan je presentaties en betrek je doelgroep bij de oplossing!

Met Koen Verhagen, BI Consultant Infotopics
Duur: 45 minuten
Maximum aantal deelnemers: 40
Tijd: 13:00 – 13:45 uur, 13:45 – 14:30 uur

Koen Verhagen helpt organisaties, afdelingen en bovenal mensen bij het verkrijgen van inzicht en het beantwoorden van vragen op basis van data. Door gebruik te maken van de nieuwe generatie analytische tools, waarmee de hoeveelheid data geen obstakel meer vormt, kan hij zich focussen op zijn passie: op ontdekkingstocht gaan! En er zijn mogelijkheden genoeg: BAG-analyse, NDW-data, bevolkingsprognoses, Onderwijsprofielen, CBS statistieken, et cetera. Aan de hand van tal van voorbeelden zal Koen vertellen over hoe ons visuele brein werkt en wat dat betekent voor de gekozen grafische weergave, zodat je ontdekking gedeeld kan worden op een manier die aanspreekt, maar ook die begrepen wordt!

Bekijk de presentatie van Infotopics.

Met Robin Tromp, adviseur Datascience Maatschappelijke Ontwikkeling & Accountmanager Onderzoek Gemeente Utrecht en een zorgaanbieder of een collega-gemeente als co-presentator
Duur: 45 minuten
Maximum aantal deelnemers: 20

Ervaringwijzer is een laagdrempelige web-applicatie om cliëntervaring in de zorg te meten. De gemeente Utrecht ontwikkelt Ervaringwijzer samen met zorgaanbieders, de gemeente Amsterdam, VNG Initiate en Weave. Ervaringwijzer geeft realtime inzicht en is flexibel in gebruik. Nodig cliënten uit via mail, sms of op locatie. Zelf vragen toevoegen? Geen probleem! In de workshop maak je interactief kennis met de web-applicatie, hoor je hoe we samenwerking voorop stellen en vertellen we over het verschil met bestaande instrumenten.

Bekijk de presentatie

 

 

Met Narly Rambharos, senior onderzoeker OIS gemeente Groningen
Duur: 45 minuten
Maximum aantal deelnemers: 25

In de zakelijke dienstverlening wordt een ‘data-driven benadering’ veel toegepast op het gebied van beleids- en besluitvorming om bijvoorbeeld winst te verhogen. Een vergelijkbare revolutie maakt zijn opmars in overheidsland! Steeds meer overheden ontdekken dat ze over enorme hoeveelheden data beschikken die waardevol kunnen zijn voor processen binnen de organisatie of maatschappelijke doelstellingen. Maar, kan data-based policy making wel toegepast worden bij beleidsvorming binnen een non-profitorganisatie?
Bekijk de presentatie.

Met Marieke Postulart, onderzoeker bij gemeente ‘s Hertogenbosch en Marie-Louise Claessens, wijkmanager bij gemeente ’s-Hertogenbosch
Duur: 45 minuten

De slechte beoordeling van een buurt in de ‘wijk- en buurtmonitor’ en het negatieve leefklimaat in deze buurt vormen aanleiding tot nader onderzoek. In het kader van ‘wetenschappelijk onderzoek & statistiek’ hebben gemeente, politie en woningbouwcorporaties data gedeeld. Door het combineren van data komen we tot nieuwe inzichten. Hierdoor vonden we antwoord op de onderzoeksvragen:

  1. Is er een relatie tussen crimineel gedrag en de financiële positie van huishoudens?
  2. Welke factoren zijn (meer) van invloed op (welk type) crimineel gedrag?

Bekijk de Presentatie Datascience onderzoek naar een slechte buurt van deze workshop.

Met Jeroen Weekers, projectleider gemeente Eersel en coördinator Rural Data Center de Kempen
Duur: 45 minuten
Maximaal aantal deelnemers: 50

Experimenteren met data en datagedreven werken is toch echt iets voor de grote steden? Helemaal niet. Juist voor kleinere (plattelands)gemeenten liggen er kansen om de kwaliteit van hun beleid, dienstverlening en communicatie te vergroten. De Kempengemeenten in Noord-Brabant zijn daar, onder aanvoering van de gemeente Eersel, een goed voorbeeld van. Coördinator Jeroen Weekers zal het hebben over de manier waarop je binnen kleinere gemeenten innovatie in gang zet, de weg naar datagedreven onderzoek opent en statistiek en onderzoek inzet voor de transitie naar de plattelandsgemeente van de toekomst.

Jeroen geeft een presentatie en wil graag ingaan op vragen en discussies.

 

© Copyright - VSOnet.nl

Door:
Dagvoorzitter

Door:
Remko van der Drift

Door:
Caroline Nevejan

Door:
Matthieu Weggeman

Door:
Joep van Deudekom

Door:
Michiel Dullaert,

Door:
Esther Fennema,

Door:
Lisa Verwoerd, onderzoeker PBL
Hendrik Bloemert, PBL

Door: Jeroen Frissen, adviseur Circusvis | sociale huisvesting

Hij geeft een presentatie over lokale kaarten en een landelijk onderzoek naar veerkracht.

Aansluiting bij congresthema: informatie van de wooncorporaties en samenwerking daarmee.

Door:
Hilko de Boer, eigenaar Finolia BV; adviseur planning & control

Over dashboards die er niet toe doen, en hoe data wel kan helpen om een in control statement af te geven

Steeds meer gemeenten denken na over een ‘in control statement’. Wat is dat? En kan data daarin van toegevoegde waarde zijn? We gaan in op de informatiebehoefte op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Wat zijn effecten die we nastreven als organisatie en waarom is data daarin belangrijk.

Hoe kan jij datasturing verbeteren in jouw organisatie? In deze workshop leer je dat urgentie de start is van een verandering. Je leert welke urgenties je kunt gebruiken om datasturing op strategisch niveau te brengen zodat het de aandacht krijgt die het verdient. Een in control statement kan je zomaar eens helpen, niet om dashboards te ontwikkelen, maar vooral om samen data te gebruiken voor een betere planning en control. Daardoor wordt jouw data gebruikt voor strategische beslissingen.

Door:
Martha Klein, s
Paul Padding, voorzitter werkgroep data en monitoring energietransitie at IPO

  • Samenwerking VNG/IPO/RES/EZK
  • monitoring heb je nodig om als organisatie te leren
  • lessen uit het samenwerkingstraject

Door:
Robin Tromp, strategisch onderzoeksadviseur, gemeente Utrecht
Martin Jansen, strategisch adviseur Digitale Innovatie, gemeente Utrecht

70-20-10 = werken en leren slimmer verbinden. Het meeste leren we immers tijdens ons werk. Soms leren we door uitwisselen met elkaar of als we naar een cursus of congres gaan. Het 70-20-10 leren geeft meer gewicht aan het leren in en van ons dagelijkse werk (70%) en met elkaar (20%) en minder aan het formele leren (de cursussen, 10%). De gemeente Utrecht is in 2020 gestart met het opbouwen van een leernetwerk volgens het 70-20-10 principe voor alle dataprofessionals in de gemeente. Daarbinnen is de groep datacoaches een van de eerste vakgroepen die deze leermethodiek toepast. Tijdens de workshop krijg je een korte intro in het 70-20-10 concept, hoor je hoe we dit in Utrecht hebben toegepast en welke uitdagingen we tegenkomen.

Door:
Lydia Geijtenbeek, senior datascientist CBS

Gemeenten hebben voor het uitvoeren van hun regierol in de energietransitie veel data nodig. Op dit moment is een deel van de gegevens die gemeenten nodig hebben niet beschikbaar, bijvoorbeeld als het gaat om informatie over draagvlak, besparingsbereidheid, etc. Gemeenten verzamelen dit soort informatie soms via enquêtes, maar deze zijn erg arbeidsintensief en tijdrovend, waardoor dat eigenlijk niet goed haalbaar is voor alle wijken die de komende jaren aardgasvrij worden. Het CBS heeft echter informatie uit een groot aantal enquêtes op landelijk niveau, zoals het WOON onderzoek. Daarbij zitten respondenten door heel Nederland, maar er zijn niet genoeg respondenten in een wijk om direct een beeld te krijgen van het draagvlak in die wijk. In dit project vertalen we deze landelijke informatie met behulp van artificial intelligence naar gegevens op een lager regionaal niveau (gemeenteniveau en/of wijkniveau). Meer specifiek: CBS heeft eerst een factoranalyse gedaan op de energie-gerelateerde vragen in het WOON onderzoek. Daarna wordt een decision tree gebruikt om een landsdekkend beeld te creëren van een aantal van de factoren. Op deze manier krijgen we per wijk een beeld van hoe belangrijk mensen het vinden om hun investering terug te verdienen, en in welke wijken mensen nog weinig gedaan hebben. Dit helpt gemeenten in hun communicatie met inwoners.

Door:
Freek Hofste, Design Thinking Specialist gemeente Utrecht

De workshop Design Thinking geeft je een inkijk in de ontwerpmethode die al sinds de jaren tachtig wordt gebruikt in de productdesign wereld. Design Thinking biedt een manier om multidisciplinaire teams in co-creatie te laten werken aan complexe vraagstukken door veel ruimte te geven voor creativiteit en holistisch naar een probleem te kijken. Sinds een aantal jaren wordt design thinking steeds meer toegepast binnen de overheid.

We zullen in drie kwartier ingaan op de theorie en een korte oefening doen om de beginselen van het Design Thinken te ontdekken.

Door:
Eva Kunseler, onderzoeker PBL
Lisa Verwoerd, onderzoeker PBL