Met Emile Goijvaerts, BIG’R
Duur: 13:00 – 13:45 uur
Maximum aantal deelnemers: 25

De gemeente Rotterdam heeft sinds 2017 een Behavioural Insights Group (BIG’R) met wetenschappers, onderzoekers, beleidsmakers en communicatiespecialisten die zich toespitsen op de inzet van gedragswetenschappelijke inzichten in dienstverlening, handhaving en beleid. De EAST-methodiek BIG’R helpt bij hun werk. We blikken terug op het eerste jaar van deze unieke samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit. Hoe hebben zij het pionieren ervaren? Waren er obstakels, welke successen werden er geboekt en wat zijn de eerste resultaten?

Lees hier alles over BIG’R.

Met Hester Naaktgeboren (Buro BRAND)
Duur: 45 minuten

Origineel en beeldend je verhaal/pitch/briefing weergeven op papier of flipover? We reiken tools aan waardoor je meer lef krijgt om te visualiseren.

VISUAL THINKING:
Leer je gedachten te ordenen door te tekenen.
Leer complexheid van “de discussie” te versimpelen door het uit te tekenen.
Zet tekenen in bij (interne) communicatie.
Maak jouw communicatie effectiever en leuker.

ZAKELIJK TEKENEN:
Ontwikkel LEF en DURF om met snelle visualisaties je op een ándere manier te uiten.
Voel trots bij wat je maakt en vergroot je ‘X-factor’ naast de flip-over.
Ervaar dat tekenen co-creatie en het debat stimuleert.

Bekijk de flyerpromo.

Met Theo de Bruijn (IAA Architecten), Jos Thalen (Invocate) en Merel Enserink (Het Oversticht)
Duur: 45 minuten
Veel binnensteden kampen nog steeds met leegstand en zijn op zoek naar een nieuw perspectief. Daartoe is Stadtego ontwikkeld, een serious game waarin betrokken partijen al spelenderwijs gezamenlijk een visie  uitwerken tot concrete acties. Tijdens de workshop heeft u de kans de game zelf te spelen! Ook kunt u kennisnemen van het actieprogramma dat hiermee inmiddels in Kampen is ontwikkeld. Bekijk de Presentatie Stadtego 21 juni van deze workshop.

Met Hans Peter Benschop, Trendbureau Overijssel
Duur: 45 minuten

De transitieopgaven op het gebied van energie, landbouw en circulaire economie vragen nieuw beleid, dat met grote complexiteit van doen heeft. Ze vereisen ook een een ander type, transdisciplinair, onderzoek. Hoe kunnen we dat vormgeven? In deze workshop wil Hans Peter Benschop graag met jullie onderzoeken hoe we dat vorm kunnen geven en  – in het verlengde van zijn inleiding in de ochtend – ook kijken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden daarbij zijn van ontwerpend onderzoek in de lokale praktijk.

 

 

Een workshop van Dimensus samen met Companen
Duur: 45 minuten
Maximum aantal deelnemers: 40 per ronde

Datavisualisatie als wapen in de strijd om aandacht

Er is steeds meer informatie beschikbaar en mensen moeten steeds vaker keuzes maken in wat ze tot zich nemen en wat niet. Rapporten worden nauwelijks meer gelezen, hooguit diagonaal gescand. Aandacht is een schaarstegoed, en het is waar, een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Datavisualisatie wordt daarom een steeds belangrijker onderdeel van het onderzoekswerk. Moderne tools maken het mogelijk op een aansprekende, interactieve manier het verhaal achter de cijfers te vertellen. Dashboards in plaats van tabellenboeken, waarmee de gebruiker zelf nieuwe verbanden ontdekt in de data.

Storytelling: emotie beklijft

Met een goed verhaal raak je je publiek emotioneel. Door mensen te betrekken bij het verhaal geef je ze het gevoel dat ze het zelf ervaren hebben. Als dat lukt onthoudt men de boodschap veel beter en zal men de boodschap ook doorvertellen. In de workshop nemen wij u mee in de techniek van storytelling als tool om onderzoeksuitkomsten te communiceren en duurzaam impact te maken in organisaties. Slow down, voer de dialoog, voeg gaming en fun toe aan je presentaties en betrek je doelgroep bij de oplossing!

Met Koen Verhagen, BI Consultant Infotopics
Duur: 45 minuten
Maximum aantal deelnemers: 40
Tijd: 13:00 – 13:45 uur, 13:45 – 14:30 uur

Koen Verhagen helpt organisaties, afdelingen en bovenal mensen bij het verkrijgen van inzicht en het beantwoorden van vragen op basis van data. Door gebruik te maken van de nieuwe generatie analytische tools, waarmee de hoeveelheid data geen obstakel meer vormt, kan hij zich focussen op zijn passie: op ontdekkingstocht gaan! En er zijn mogelijkheden genoeg: BAG-analyse, NDW-data, bevolkingsprognoses, Onderwijsprofielen, CBS statistieken, et cetera. Aan de hand van tal van voorbeelden zal Koen vertellen over hoe ons visuele brein werkt en wat dat betekent voor de gekozen grafische weergave, zodat je ontdekking gedeeld kan worden op een manier die aanspreekt, maar ook die begrepen wordt!

Bekijk de presentatie van Infotopics.

Met Robin Tromp, adviseur Datascience Maatschappelijke Ontwikkeling & Accountmanager Onderzoek Gemeente Utrecht en een zorgaanbieder of een collega-gemeente als co-presentator
Duur: 45 minuten
Maximum aantal deelnemers: 20

Ervaringwijzer is een laagdrempelige web-applicatie om cliëntervaring in de zorg te meten. De gemeente Utrecht ontwikkelt Ervaringwijzer samen met zorgaanbieders, de gemeente Amsterdam, VNG Initiate en Weave. Ervaringwijzer geeft realtime inzicht en is flexibel in gebruik. Nodig cliënten uit via mail, sms of op locatie. Zelf vragen toevoegen? Geen probleem! In de workshop maak je interactief kennis met de web-applicatie, hoor je hoe we samenwerking voorop stellen en vertellen we over het verschil met bestaande instrumenten.

Bekijk de presentatie

 

 

Met Narly Rambharos, senior onderzoeker OIS gemeente Groningen
Duur: 45 minuten
Maximum aantal deelnemers: 25

In de zakelijke dienstverlening wordt een ‘data-driven benadering’ veel toegepast op het gebied van beleids- en besluitvorming om bijvoorbeeld winst te verhogen. Een vergelijkbare revolutie maakt zijn opmars in overheidsland! Steeds meer overheden ontdekken dat ze over enorme hoeveelheden data beschikken die waardevol kunnen zijn voor processen binnen de organisatie of maatschappelijke doelstellingen. Maar, kan data-based policy making wel toegepast worden bij beleidsvorming binnen een non-profitorganisatie?
Bekijk de presentatie.

Met Marieke Postulart, onderzoeker bij gemeente ‘s Hertogenbosch en Marie-Louise Claessens, wijkmanager bij gemeente ’s-Hertogenbosch
Duur: 45 minuten

De slechte beoordeling van een buurt in de ‘wijk- en buurtmonitor’ en het negatieve leefklimaat in deze buurt vormen aanleiding tot nader onderzoek. In het kader van ‘wetenschappelijk onderzoek & statistiek’ hebben gemeente, politie en woningbouwcorporaties data gedeeld. Door het combineren van data komen we tot nieuwe inzichten. Hierdoor vonden we antwoord op de onderzoeksvragen:

  1. Is er een relatie tussen crimineel gedrag en de financiële positie van huishoudens?
  2. Welke factoren zijn (meer) van invloed op (welk type) crimineel gedrag?

Bekijk de Presentatie Datascience onderzoek naar een slechte buurt van deze workshop.

Met Jeroen Weekers, projectleider gemeente Eersel en coördinator Rural Data Center de Kempen
Duur: 45 minuten
Maximaal aantal deelnemers: 50

Experimenteren met data en datagedreven werken is toch echt iets voor de grote steden? Helemaal niet. Juist voor kleinere (plattelands)gemeenten liggen er kansen om de kwaliteit van hun beleid, dienstverlening en communicatie te vergroten. De Kempengemeenten in Noord-Brabant zijn daar, onder aanvoering van de gemeente Eersel, een goed voorbeeld van. Coördinator Jeroen Weekers zal het hebben over de manier waarop je binnen kleinere gemeenten innovatie in gang zet, de weg naar datagedreven onderzoek opent en statistiek en onderzoek inzet voor de transitie naar de plattelandsgemeente van de toekomst.

Jeroen geeft een presentatie en wil graag ingaan op vragen en discussies.

 

© Copyright - VSOnet.nl