Sterker samenwerken door improvisatie

Waarom heb je voor deze workshop gekozen? Welke verwachtingen had je van te voren?
Ik heb voor deze workshop gekozen omdat ik verwachtte op een praktische en interactieve manier in te gaan op het thema samenwerken.

Zijn die verwachtingen uitgekomen (graag motiveren)? Wat is het belangrijkste dat je uit deze workshop mee naar je werkplek neemt?
De 1e minuut hebben we gezeten, daarna zette Berry ons meteen aan het werk. We hebben veel verschillende oefeningen gedaan. Bijvoorbeeld, ga staan in volgorde van schoenmaat. Daarbij legde Berry het schoenmaatprobleem in samenwerken uit: Is schoenmaat 38 beter dan 43? Dat ligt er aan wie het betreft: voor mij is schoenmaat 38 goed, maar voor mijn buurman schoenmaat 43. Zo ook in samenwerken: wat voor de een goed past, hoeft dat niet voor de ander zo te zijn. Zoek naar het gezamenlijke doel en probeer daarin een weg te vinden om dat doel te bereiken.
Een andere mooie les die ik meeneem is het Faalplezier: fouten maken mag, daar leer je van.
Tot slot een mooie regel van improviseren, die ook in de lezing van Hans Boutellier naar voren kwam: laat de ander stralen, gun in het samenwerken de ander ook wat.
Berry wist met veel humor iedereen in actie te krijgen. Hij liet je ervaren door open te staan voor het onverwachte, je samen mooie dingen kan bereiken.

© Copyright - VSOnet.nl