Ontwerpend onderzoek verkend

Met Hans Peter Benschop, Trendbureau Overijssel
Duur: 45 minuten

De transitieopgaven op het gebied van energie, landbouw en circulaire economie vragen nieuw beleid, dat met grote complexiteit van doen heeft. Ze vereisen ook een een ander type, transdisciplinair, onderzoek. Hoe kunnen we dat vormgeven? In deze workshop wil Hans Peter Benschop graag met jullie onderzoeken hoe we dat vorm kunnen geven en  – in het verlengde van zijn inleiding in de ochtend – ook kijken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden daarbij zijn van ontwerpend onderzoek in de lokale praktijk.

 

 

© Copyright - VSOnet.nl