Artikelen door admin

Instituut voor Faalkunde

Durf het allerbeste uit jezelf te falen! Dat is het motto van Remko van der Drift, faalkundige en directeur van het Instituut voor Faalkunde. Lerende organisaties? Bij leren hoort fouten maken. Remko gaat ons ‘faalfitness’ geven, wat dat is? Daar kun je achter komen door hier bij te zijn!  

Keynote Caroline Nevejan

Naast haar leerstoel ‘designing urban experience’, is prof. dr. Caroline Nevejan de Chief Science Officer van de stad Amsterdam. Ze neemt ons in haar keynote mee in hoe de praktijk van de lerende organisatie er uitziet. Daarvoor gaat ze dieper in op een aantal voorbeelden van hoe in en om Amsterdam overheden en (kennis)instellingen samenwerken […]

Keynote Mathieu Weggeman

Bekijk de presentatie van Mathieu Weggeman. De video opname staat op de ledenwebsite van de VSO. Prof.dr.ir. Mathieu Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven. In zijn onderzoek en adviespraktijk houdt Mathieu zich onder meer bezig met het ontwerpen van […]

Dagopening met Joep van Deudekom

Joep van Deudekom begon als gymleraar, werd daarna jurist om vervolgens cabaretier te worden bij NUHR (met Peter Heerschop en Viggo Waas). Daarnaast was hij presentator bij Discovery Channel en schreef hij diverse boeken. We kennen Joep natuurlijk ook van televisieprogramma’s zoals ‘Het Instituut’, ‘De Kwis’ en ‘Wie denk je wel dat je bent’ samen […]

De perfecte grafiek

Een inspiratiesessie met praktische tips De video opname van deze seminar staat op de ledenwebsite van de VSO. Michiel Dullaert heeft een passie voor data en visualisatie. Daar voegt hij kennis uit andere vakgebieden aan toe. De Perfecte Grafiek is opgericht om kennis met anderen te delen. Michiel geeft training aan iedereen die werkt met […]

Hoe werken en leren high performers?

Human Resources zijn uit, we moeten werken aan Human Relations De video opname van deze seminar staat tijdelijk op de ledenwebsite van de VSO. Dr. Esther van Fenema is psychiater, violiste en coach voor high performers in organisaties. Zij promoveerde op de rek en ruimte in het werken met kaders en protocollen in de zorg. […]

Dynamische investeringsagenda

Christa Slim (adviseur sociaal domein) en Louise Aangeenbrug (opdrachtnemer DIA) Duur: 45 minuten In Enschede werken we samen aan een nieuwe stijl van wijkontwikkeling. Een stijl waarin er samenwerking is tussen onderzoekers en beleid en uitvoering van woningbouwcorporaties, gemeente Enschede en Kennispunt Twente. Door informatie uit het fysieke, sociale en economisch domein te bundelen bepalen […]

Sterker samenwerken door improvisatie

Berry van den Bos en Marcoen Hopstaken, Proversie Duur: 1,5 uur Maximaal 20 personen per workshop In deze workshop kijken we naar de samenwerkingsprocessen in theaterimprovisatie. Samenwerken heeft in improvisatie veel voordelen. Immers, als je ideeën van anderen kunt gebruiken, hoef je niet alles alleen te verzinnen. Hoe doen improvisatie-acteurs dat? Hoe gebruiken ze input […]

Online Research Community

Research Community voor gemeente Oisterwijk: inwoners aan het woord. Met Karin du Long, adviseur-onderzoek bij Het PON Duur: 45 minuten In deze workshop vertelt Karin du Long samen met opdrachtgever de gemeente Oisterwijk over de ervaringen met de onlangs gehouden research community: via een online platform hebben 50 inwoners met elkaar gediscussieerd. Het doel hiervan was […]

© Copyright - VSOnet.nl

Door:
Dagvoorzitter

Door:
Remko van der Drift

Door:
Caroline Nevejan

Door:
Matthieu Weggeman

Door:
Joep van Deudekom

Door:
Michiel Dullaert,

Door:
Esther Fennema,

Door:
Lisa Verwoerd, onderzoeker PBL
Hendrik Bloemert, PBL

Door: Jeroen Frissen, adviseur Circusvis | sociale huisvesting

Hij geeft een presentatie over lokale kaarten en een landelijk onderzoek naar veerkracht.

Aansluiting bij congresthema: informatie van de wooncorporaties en samenwerking daarmee.

Door:
Hilko de Boer, eigenaar Finolia BV; adviseur planning & control

Over dashboards die er niet toe doen, en hoe data wel kan helpen om een in control statement af te geven

Steeds meer gemeenten denken na over een ‘in control statement’. Wat is dat? En kan data daarin van toegevoegde waarde zijn? We gaan in op de informatiebehoefte op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Wat zijn effecten die we nastreven als organisatie en waarom is data daarin belangrijk.

Hoe kan jij datasturing verbeteren in jouw organisatie? In deze workshop leer je dat urgentie de start is van een verandering. Je leert welke urgenties je kunt gebruiken om datasturing op strategisch niveau te brengen zodat het de aandacht krijgt die het verdient. Een in control statement kan je zomaar eens helpen, niet om dashboards te ontwikkelen, maar vooral om samen data te gebruiken voor een betere planning en control. Daardoor wordt jouw data gebruikt voor strategische beslissingen.

Door:
Martha Klein, s
Paul Padding, voorzitter werkgroep data en monitoring energietransitie at IPO

  • Samenwerking VNG/IPO/RES/EZK
  • monitoring heb je nodig om als organisatie te leren
  • lessen uit het samenwerkingstraject

Door:
Robin Tromp, strategisch onderzoeksadviseur, gemeente Utrecht
Martin Jansen, strategisch adviseur Digitale Innovatie, gemeente Utrecht

70-20-10 = werken en leren slimmer verbinden. Het meeste leren we immers tijdens ons werk. Soms leren we door uitwisselen met elkaar of als we naar een cursus of congres gaan. Het 70-20-10 leren geeft meer gewicht aan het leren in en van ons dagelijkse werk (70%) en met elkaar (20%) en minder aan het formele leren (de cursussen, 10%). De gemeente Utrecht is in 2020 gestart met het opbouwen van een leernetwerk volgens het 70-20-10 principe voor alle dataprofessionals in de gemeente. Daarbinnen is de groep datacoaches een van de eerste vakgroepen die deze leermethodiek toepast. Tijdens de workshop krijg je een korte intro in het 70-20-10 concept, hoor je hoe we dit in Utrecht hebben toegepast en welke uitdagingen we tegenkomen.

Door:
Lydia Geijtenbeek, senior datascientist CBS

Gemeenten hebben voor het uitvoeren van hun regierol in de energietransitie veel data nodig. Op dit moment is een deel van de gegevens die gemeenten nodig hebben niet beschikbaar, bijvoorbeeld als het gaat om informatie over draagvlak, besparingsbereidheid, etc. Gemeenten verzamelen dit soort informatie soms via enquêtes, maar deze zijn erg arbeidsintensief en tijdrovend, waardoor dat eigenlijk niet goed haalbaar is voor alle wijken die de komende jaren aardgasvrij worden. Het CBS heeft echter informatie uit een groot aantal enquêtes op landelijk niveau, zoals het WOON onderzoek. Daarbij zitten respondenten door heel Nederland, maar er zijn niet genoeg respondenten in een wijk om direct een beeld te krijgen van het draagvlak in die wijk. In dit project vertalen we deze landelijke informatie met behulp van artificial intelligence naar gegevens op een lager regionaal niveau (gemeenteniveau en/of wijkniveau). Meer specifiek: CBS heeft eerst een factoranalyse gedaan op de energie-gerelateerde vragen in het WOON onderzoek. Daarna wordt een decision tree gebruikt om een landsdekkend beeld te creëren van een aantal van de factoren. Op deze manier krijgen we per wijk een beeld van hoe belangrijk mensen het vinden om hun investering terug te verdienen, en in welke wijken mensen nog weinig gedaan hebben. Dit helpt gemeenten in hun communicatie met inwoners.

Door:
Freek Hofste, Design Thinking Specialist gemeente Utrecht

De workshop Design Thinking geeft je een inkijk in de ontwerpmethode die al sinds de jaren tachtig wordt gebruikt in de productdesign wereld. Design Thinking biedt een manier om multidisciplinaire teams in co-creatie te laten werken aan complexe vraagstukken door veel ruimte te geven voor creativiteit en holistisch naar een probleem te kijken. Sinds een aantal jaren wordt design thinking steeds meer toegepast binnen de overheid.

We zullen in drie kwartier ingaan op de theorie en een korte oefening doen om de beginselen van het Design Thinken te ontdekken.

Door:
Eva Kunseler, onderzoeker PBL
Lisa Verwoerd, onderzoeker PBL