Keynote Mathieu Weggeman

Bekijk de presentatie van Mathieu Weggeman.
De video opname staat op de ledenwebsite van de VSO.

Prof.dr.ir. Mathieu Weggeman is hoogleraar Organisatiekunde, in het bijzonder Innovatie Management aan de Faculteit Industrial Engineering & Innovation Sciences van de Technische Universiteit Eindhoven. In zijn onderzoek en adviespraktijk houdt Mathieu zich onder meer bezig met het ontwerpen van de inrichting en besturing van professionele organisaties, het faciliteren van een innovatie- en kennisvriendelijke cultuur, de productiviteit van de Nieuwe Generatie en het stimuleren van de esthetiek van werkprocessen. Hij is ook toezichthouder bij ZuidZorg in Eindhoven, SintLucas op Strijp-S en de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht.

Hoe slimmer, hoe eerder dom!
Kennis veroudert steeds sneller. Daarom neemt in professionele organisaties de aandacht voor de produktiefactor kennis nog voortdurend toe. Interessante informatie komt overal vandaan. De geldigheidsduur ervan wordt alsmaar korter en we kunnen vandaag steeds moeilijker voorspellen welke informatie morgen van belang zal zijn. Managen op basis van planning & control heeft daarom zijn langste tijd gehad. Tegenwoordig is de belangrijkste taak van de manager het scheppen van een werkklimaat waarin het talent en de creativiteit van de kenniswerkers ten volle ingezet kan worden voor de realisering van de collectieve ambitie en de doelen van de organisatie.
Verder moeten zij het mogelijk maken dat de kenniswerkers state-of-the-art in hun vak kunnen blijven door training en opleiding, meester-gezel relaties, het toepassen van T-profielen en dergelijke.

Onderwerpen:

  • Vergroten van het inzicht in het belang van de productiefactor kennis voor moderne organisaties
  • Meer inzicht krijgen in wat kennis eigenlijk is.
  • Het ontwikkelen van een opvatting over kennismanagement
  • Het vergroten van het repertoire om de organisatie zodat die kennisvriendelijker te maken.
© Copyright - VSOnet.nl