Sociale veerkracht in de wijk

Met Marleen van der Haar van Het PON en Ingrid Smit van Ons Welzijn Veghel
Duur: 45 minuten

Hoe werk je aan zelf- en samenredzaamheid in wijken? In deze workshop presenteren onderzoeksbureau Het PON, samen met de gemeente Meijerijstad en welzijnsorganisatie ONS Welzijn, de impact van het werken aan sociale veerkracht voor de wijk De Leest. In deze workshop gaan we in op wat het denken in termen van sociale veerkracht gemeentes en maatschappelijke partners kan opleveren voor het lokaal aanpakken van maatschappelijke opgaven. We introduceren daarbij kennis uit de Brabantse Monitor Sociale Veerkracht (Het PON/Telos) en laten zien hoe de serious game veerkrachtdialoog een vliegwiel kan vormen voor burgerparticipatie. Dit traject is mogelijk gemaakt binnen het provinciale programma Sociale veerkracht.

Bekijk de presentatie.

© Copyright - VSOnet.nl