Datagedreven sturing here to stay!

Met Philip van Veller (Berenschot)
Duur: 45 minuten

We leven in een tijd van grootschalige dataverzameling en toename van technieken om deze data te gebruiken. Datagedreven innovaties ontwikkelen zich breed en in hoog tempo. Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook steeds meer gemeenten maken gebruik van de toenemende mogelijkheden.
Projecten van voorloper-gemeenten laten zien dat in alle gemeentelijke domeinen innovaties mogelijk zijn die meer publiek resultaat opleveren.
In deze workshop gaat Philip van Veller in op de groei van data en techniek, naar de mooie resultaten die gemeenten boeken én naar de verwachtingen van de samenleving. Je kunt maar één ding concluderen: it’s here to stay. Dat betekent dat gemeenten hier de komende jaren volop mee zullen en moeten doorgaan. Maar hoe? En wat betekent dat voor bestuur en organisatie? Wat zijn mogelijkheden, kansen en risico’s?

Huiswerk vooraf:
Ga in je eigen gemeente na of en hoe al wordt gewerkt met datatechnieken. Staat het op de kaart? Zijn er experimenten, en zo ja waar en hoe? Is er al een beweging om die experimenten te verbreden, of is het zelfs al hier en daar het ‘nieuwe werken’ geworden?

Bekijk de presentatie.

© Copyright - VSOnet.nl