Samenwerken en leren van elkaar? Ja! …. maar met welke gemeenten?

Met Jan Hooft van Huijsduijnen, ABF Research
Duur: 45 minuten
Maximum aantal deelnemers: 40 per ronde

Als gemeente wil je samenwerken en leren van gemeenten die succesvol zijn op terreinen waar jouw gemeente nog stappen kan maken. Er zijn steeds meer benchmarksystemen beschikbaar die laten zien hoe jouw gemeente presteert ten opzichte van jouw regio, provincie, Nederland of andere gemeenten (al dan niet in de dezelfde inwonersklasse). Maar vergelijken op basis van enkel geografie of inwonersaantal kan een zeer vertekend beeld geven; elke gemeente heeft immers haar eigen karakteristieke kenmerken.

Tijdens de workshop laat ABF Research de valkuilen zien van benchmarken en zal zij een zeer vernieuwend tool presenteren waarmee in één oogopslag duidelijk wordt welke de beste gemeenten in Nederland of in de regio zijn om mee te vergelijken en op welke gebieden de gemeenten van elkaar kunnen leren. Deelnemende gemeenten krijgen tijdens of na afloop van de workshop dat inzicht ook van haar eigen gemeente.

© Copyright - VSOnet.nl