Samen maken we wijken en dorpen veiliger!

Onderzoek via social media campagne en flyeren in de wijk

Tijd: 16:15 – 17:00
Presentatie door:
Marieke Postulart, onderzoeker afdeling Onderzoek & Statistiek gemeente ’s-Hertogenbosch en Dennis van Rooij, beleidsmedewerker afdeling Openbare Orde en Veiligheid gemeente ’s-Hertogenbosch.
Bekijk de presentatie: Samen maken we wijken en dorpen veiliger!

De gemeente ’s-Hertogenbosch is bezig met het opstellen van wijkveiligheidsplannen. Dit doen we voor alle wijken en dorpen in de gemeente. Hiervoor maken we gebruik van bestaande data, zoals inwonersenquêtes en politiecijfers. Daarnaast wordt er per wijk een korte vragenlijst uitgezet via een social media campagne. Aanvullend gaan studenten de wijk in, waar zij de vragenlijst afnemen/uitdelen en op plekken waar respons achterblijft huis-aan-huis flyeren. Deze werkwijze is succesvol: ruim 10% van de inwoners doet mee!

Voor het opstellen van de wijkveiligheidsplannen werken gemeente,  politie en andere maatschappelijke organisaties samen. Ook worden inwoners betrokken bij het bedenken van oplossingen voor veiligheidsproblemen tijdens inwonersavonden, waar ook de burgemeester bij aanwezig is.

Tijdens deze presentatie gaan we in op onze samenwerking voor het opstellen van de wijkveiligheidsplannen. Maar we gaan ook in op het onderzoek dat we uitvoeren. Hoe representatief zijn de resultaten? En in welke mate verschillen de resultaten van onze ‘standaard inwonersonderzoeken’?

© Copyright - VSOnet.nl