Wmo voorspelmodel, nut of noodzaak?

Tijd: 15:15 – 16:00 
Presentatie door:
Hans Weda, VNG, senior data scientist en Janneke Lummen, VNG, projectleider Wmo voorspelmodel
Bekijk de presentatie: Wmo voorspelmodel

In Den Haag is het Wmo voorspelmodel ontwikkeld en in 2020 overgedragen aan de VNG om verder door te ontwikkelen voor landelijk gebruik. In mei is de tweede fase gestart, wat betekent dat er in de eerste fase is beoordeeld dat er een landelijk draagvlak is, daadwerkelijk behoefte bestaat en het technisch realiseerbaar is. De tweede fase staat in het teken van doorontwikkeling en geschikt maken voor zoveel mogelijk gemeenten. Belangrijk onderdeel in de tweede fase is het daadwerkelijk gebruik van het model, om deze reden zijn er 20 gemeenten extra aangesloten om dit te onderzoeken. Wat levert de informatie op? Welke behoefte vult dit in? Wordt het werk hierdoor anders, beter, zorgvuldiger? Is de geleverde output geschikt voor jouw specifieke gemeente? Continue beoordeling van de resultaten voorkomend uit het model door de feitelijke gebruikers blijft een continu proces.

In deze presentatie nemen we jullie graag mee in de (nieuwe) keuzes van het model, de (reeds opgeloste) uitdagingen en de vraag wat het model concreet betekent voor gemeenten. Nut, of noodzaak?

 

© Copyright - VSOnet.nl