Met Philip van Veller (Berenschot)
Duur: 45 minuten

We leven in een tijd van grootschalige dataverzameling en toename van technieken om deze data te gebruiken. Datagedreven innovaties ontwikkelen zich breed en in hoog tempo. Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook steeds meer gemeenten maken gebruik van de toenemende mogelijkheden.
Projecten van voorloper-gemeenten laten zien dat in alle gemeentelijke domeinen innovaties mogelijk zijn die meer publiek resultaat opleveren.
In deze workshop gaat Philip van Veller in op de groei van data en techniek, naar de mooie resultaten die gemeenten boeken én naar de verwachtingen van de samenleving. Je kunt maar één ding concluderen: it’s here to stay. Dat betekent dat gemeenten hier de komende jaren volop mee zullen en moeten doorgaan. Maar hoe? En wat betekent dat voor bestuur en organisatie? Wat zijn mogelijkheden, kansen en risico’s?

Huiswerk vooraf:
Ga in je eigen gemeente na of en hoe al wordt gewerkt met datatechnieken. Staat het op de kaart? Zijn er experimenten, en zo ja waar en hoe? Is er al een beweging om die experimenten te verbreden, of is het zelfs al hier en daar het ‘nieuwe werken’ geworden?

Bekijk de presentatie.

Stadswandeling met gids van het Gilde Amersfoort
Duur: 1,5 uur

1 of 2 groepen van 15 à 20 man starten bij KAdE op het Eemplein voor de ingang van de bibliotheek. Je krijgt daar een rondleiding met gids, inclusief een bezoek aan de Koppelpoort. De rondleiding eindigt op het Eemplein en je loopt dan zelf terug naar de Rijtuigenloods.

Rondleiding in De Nieuwe Stad met Edwin de Roos
Duur: 1,5 uur
Maximum aantal deelnemers: 25

Je ziet eerst een korte film in De Rijtuigenloods en krijgt daarna onder begeleiding van ontwikkelaar Edwin de Roos (van Schipper Bosch) een rondleiding door De Nieuwe Stad.

Projectontwikkelaar Schipper Bosch heeft samen met de gemeente Amersfoort, de bewoners, huurders en andere stakeholders het terrein van de voormalige Prodentfabriek aan de Eem getransformeerd tot een vernieuwende en bruisende plek: De Nieuwe Stad. Het is een dynamische microstad met ruimte om te werken, leren en wonen; een levendige en sociale plek met festivals, een poppodium, restaurants, gedeelde moestuinbakken en een sterke lokale gemeenschap. De ambitie is om een innovatieve en duurzame microstad te creëren met een mix van functies, waar gebruik boven bezit gaat en waar we gezamenlijk met de bewoners, van onderop een stad creëren.

De presentatie wordt gegeven door Caroline Nevejan (Chief Science Officer gemeente Amsterdam), Scott Cunningham (Associate Professor, Faculty of Technology, Policy and Management, TU Delft), Pinar Sefkatli en Gooitske Marsman (coördinator Analyse en Intelligence, gemeente Helmond)
Duur: 1,5 uur

Naar aanleiding van eerder onderzoek in de Haagse wijk Escamp is in 2016 een verkennend onderzoek gestart naar ritmes van sociale thema’s in buurten in de fysieke leefwereld en naar ritmes van die buurten in de datawereld. Een onderzoek onder leiding van dr. Caroline Nevejan (in 2016 TU Delft, nu Chief Science Officer van de gemeente Amsterdam), waarin samengewerkt is met het Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (een samenwerking tussen TU Delft en Wageningen Universiteit) en met beleidsmakers en onderzoekers van 6 Nederlandse steden (Den Haag, Rotterdam, Zaanstad, Zoetermeer, Helmond en Amsterdam) en het Amsterdam Health and Technology Institute (AHTI).

Samen met studenten van de LDE-minor Responsible Innovation (Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit) zijn in de fysieke leefwereld ritmes (gedragingen) van bewoners in buurten geïdentificeerd en geanalyseerd. Op basis hiervan zijn ritme interventies gedaan die samen met bewoners en ambtenaren van die steden en buurten zijn geëvalueerd. Vervolgens is een datamodel ontwikkeld waarin beats, base- en street rhythms worden gevisualiseerd op basis van onder meer verschillende open microdata sets van CBS. Gedurende het onderzoek hebben verschillende kunstenaars, wetenschappers en dataspecialisten op specifieke momenten een bijdrage geleverd.

Ritme analyses blijken een perspectief op sociale vraagstukken te geven waardoor niet eerder herkende oplossings- en beleidsruimte zichtbaar wordt. Ook blijkt dat het identificeren van ritme in datasets het mogelijk maakt om de sociale dynamiek in een buurt via data in beeld te brengen zonder de privacy van bewoners in het gevaar te brengen. Zoals een GIS systeem kan aangeven dat er een file staat zonder gegevens over wie er in de file staat te laten zien, kan ook het City Rhythm Data Model een dynamiek op een bepaalde locatie anoniem aangeven. De resultaten van het 1,5 jaar durende onderzoek zijn op dit moment zo veelbelovend dat het Nederlands Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) besloten heeft besloten de komende 4 jaar dit onderzoek te ondersteunen.

In de presentatie zullen we ingaan op (1) de theorie van ritme (in de wijk), (2) de onderzoeksmethodiek van observaties in de straat tot het modelleren van ritme in algoritmes en (3) het samenwerken met de partijen.

Lees hier alles over City Rhythm.
Bekijk de City Rhythm book presentation

Met Jessica Baars, RIEC Amsterdam Amstelland
Duur: 1,5 uur

De workshop is geïnspireerd door het Organized Crime Field Lab, een maatschappelijk probleem-georiënteerd innovatie programma. Tijdens het Field Lab draaide het om innoveren, creativiteit, en strategisch samenwerken op ongrijpbare onzichtbare problemen, ook wel: wicked problems. Voordat men kan en gaat samenwerken is van groot belang om allereerst consensus te verkrijgen over het probleem.

Wat is het probleem nu eigenlijk? Voor wie is het een probleem? En waar begin je? En welke rol pak je als onderzoeker?

Tijdens deze workshop zullen de deelnemers meegenomen worden in de Field Lab methode, en het belang van buiten je hokjes denken.

Jessica Baars, werkzaam bij het RIEC Amsterdam Amstelland (een samenwerkingsverband van de overheid in de aanpak van georganiseerde criminaliteit) nam deel aan het Field Lab in 2017. Het probleem van haar team was: de aanpak van Albanees sprekende criminelen. Samen met Gemeente Amsterdam, Belastingdienst, Politie, Openbaar Ministerie en Immigratie en Naturalisatie Dienst is haar team gekomen tot een innovatieve strategie, waar haar  eerste onderzoek een belangrijke rol in heeft gehad.

Met Fleur Mensink, kwartiermaker Garage2020-Twente en 
Gabriela Acquirezabal, design thinker Garage2020-Amsterdam
Duur: 1,5 uur
Maximale aantal deelnemers: 40

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg”

Garage2020 zet zich in voor radicaal nieuwe oplossingen voor jongeren en gezinnen. Garage2020 is een landelijk netwerk van innovatiewerkplaatsen, waarbij technologie, designthinking en co-creatie vooropstaat. In deze sessie onderzoek je hoe deze nieuwe vorm van organiseren kan  bijdragen aan een nieuwe kijk en aanpak op zorg voor de jeugd.

© Copyright - VSOnet.nl