Prettig wonen in Den Haag

De zoektocht naar prioriteiten om leefbaarheid te verbeteren in de Haagse wijken

Sprekers:

  • Lisette Hendriks, projectleider gebieds- en projectgericht werken bij Stadsdelen en wijken, gemeente Den Haag
  • Niels Ensink, beleidsonderzoeker bij Dienst Stedelijke Ontwikkeling, gemeente Den Haag
  • Lieke Stroucken, coördinator Urban Data Center/Den Haag en projectleider Prettig wonen in Den Haag, Centraal Bureau voor de Statistiek

De Dienst Publiekszaken van de gemeente Den Haag wist dat ze in 2019 wijkagenda’s zouden moeten gaan maken met hierin acties om de leefbaarheid in de verschillende wijken te verbeteren. Beleidsmakers worstelden met de vraag welke onderdelen van de leefbaarheid prioriteit moesten krijgen. Samen met het CBS Urban Data Center is de gemeente een onderzoek gestart met als doel erachter te komen welke factoren per wijk het meest samenhangen met hoe prettig mensen wonen. Het resultaat is het dashboard Prettig wonen in Den Haag dat voor iedereen (inwoner, beleidsmaker, onderzoeker,…) toegankelijk is.

Tijdens deze workshop nemen we jullie mee in het onderzoeksproces dat we hebben doorlopen samen met onderzoekers, beleidsmakers en wijkmanagers en hoe de gemeente de resultaten gebruikt bij het vormgeven van de wijkplannen. We discussiëren graag met jullie over de toepasbaarheid, kansen en kanttekeningen bij dit onderzoek.

© Copyright - VSOnet.nl