Ervaringen met Lerend Evalueren bij onderzoek én beleid

Tijd: 16:15 – 17:00 
Presentatie door:
Eva Mandos, onderzoeker Gemeente Rotterdam (OBI)
Bekijk de presentatie: Gemeente Rotterdam Lerend evalueren met Housing First

Casus ‘Housing First’ in Rotterdam

Bij het opstellen en implementeren van een nieuwe interventie, waarbij verschillende partners betrokken zijn op een complex onderwerp, maak je samen beleid, op basis van kennis. Je zet stapjes met elkaar. Je evalueert vanaf het begin, je leert met elkaar en stuurt bij. Die methode heet ‘lerend evalueren’. Het is eigenlijk samen onderzoek doen en samen beleid maken. In Rotterdam wordt een pilot uitgevoerd met lerend evalueren bij de invoering van ‘Housing First”. Housing First is een methode om langdurig daklozen die niet geschikt zijn voor het reguliere aanbod, te huisvesten en begeleiden. We staan in de presentatie stil bij de opbrengsten van lerend evalueren en bij de aandachtspunten zoals rolonduidelijkheid, betrokkenheid en onafhankelijkheid van onderzoekers.

drs. Eva Mandos is sinds 2010 werkzaam als onderzoeker bij de afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI) van de Gemeente Rotterdam en was daarvoor 10 jaar actief als beleidsonderzoeker bij een zelfstandig bureau. Naast Eva Mandos zijn vanuit OBI ook dr. Anita Nanhoe en Susan Brand (MA) bij deze pilot betrokken.

© Copyright - VSOnet.nl