Door Patrick Vermeulen, Het PON / Telos en Ruben de Cuyper, ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland

Lokale overheden hebben een groeiende behoefte aan kennis en inzicht ten behoeve van het efficiënt en effectief uitvoeren van hun (uitdijende) takenpakket. Impact is belangrijk. Het gaat niet alleen om het leveren van output, maar om het realiseren van maatschappelijke outcome. Heeft het zin wat we doen? Draagt ons werk bij aan welvaart en welzijn? Nu en op langere termijn?  De kennisbehoefte richt zich op monitoring en verantwoording (‘evidence based’) en het zichtbaar maken van de gerealiseerde impact, maar ook op het bieden van handelingsperspectieven. Liefst gekoppeld aan de ‘wicked problems’ op lokaal en regionaal niveau. Duidelijk is dat we hierover binnen en tussen regio’s veel van elkaar kunnen leren. En dat nu zeer beperkt doen. Ruben de Cuyper  en Patrick Vermeulen gaan in gesprek over verschillende mogelijkheden nu en in de toekomst. En staan zeer open voor nieuwe ideeën.

© Copyright - VSOnet.nl