Woonvergunningen middeldure huur in Den Haag:  kennisgedreven beleid?


Door Wim van Bogerijen, senior beleidsadviseur onderzoek/ expert bij dienst stedelijke ontwikkeling; Marlies Grimbergen, senior beleidsonderzoeker Afdeling Programmamanagement, Strategie en Onderzoek (PSO) van Dienst Stadsontwikkeling Den Haag

  • Wanneer is er sprake van kennisgedreven beleid? Hoe gaat dat in zijn werk? Wanneer is het geslaagd?
  • Wat maakt kennisgedreven beleid bijzonder?
  • Veronderstelt kennisgedreven beleid dat er ook beleid is dat niet-kennisgedreven is?
  • Welke kennis is nodig om beleid te maken? Wat is de rol van onderzoek in kennisgedreven beleid?

Aan de hand van de recent ingevoerde huisvestingsvergunning in Den Haag voor woningen met een huur tot 950 euro gaan Marlies Grimbergen en Wim van Bogerijen, beiden senior onderzoekers bij de gemeente Den haag, op bovenstaande vragen in. De theorie van de beleidscyclus wordt getoetst aan een weerbarstige praktijk.

 

© Copyright - VSOnet.nl