Van Kennis via Creativiteit naar Beleid

Door: Krijn van Beek, Policy Design Studio

Veel kennis en onderzoek leert je wat je allemaal fout kan doen. Maar uiteindelijk moet je als beleidsmaker wel iets leveren: een voorstel, een plan, een interventie. Knutselend met kennis en onderzoek moet je iets maken. Beleid maken is daarom ook een creatief proces. Kennis en onderzoek maken nog geen beleid – dat moet jij doen. Het creatieve aspect wordt echter zelden serieus genomen. Er is alle reden om dat wel te doen en er zijn ook methodes en technieken voor. De policy design-methodiek is zo’n methode die je daarbij kunt gebruiken. De deelnemers aan deze workshop worden ingewijd in het scheppende en creërende aspect van beleid en strategie maken.

© Copyright - VSOnet.nl