Regionaal schakelen met kennis en leerprocessen

Door Jasper Sterrenburg (AEF), onderzoeksleider IBP en Kees Breed (VNG, opdrachtgever)

Wie is in mijn regio bezig met dezelfde kennis- en leervragen als ik? Zijn er andere regio’s en collega’s bij wie ik mijn licht kan opsteken? Welke nationale kennis- en leerinstellingen zijn voor mij relevant? En hoe kan ik mijn eigen kennis- en leervragen bij zulke instellingen kwijt? Regionale schakelpunten kunnen helpen bij het antwoorden van zulke vragen. Vanuit het Interbestuurlijke programma (IBP) is onderzoek gestart naar de vraag welke functies zulke schakelpunten moeten kunnen vervullen. En hoe kan een landelijk netwerk van zulke schakelpunten vorm krijgen? In deze workshop krijgt u de resultaten van het onderzoek en kunt u meedenken over de inrichting van zo een netwerk.

Meer informatie:

© Copyright - VSOnet.nl