Kennis delen; van nationaal naar lokaal en vice versa

Door Rien Fraanje, secretaris-directeur Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB)

Het decentraal bestuur heeft sinds het begin van deze eeuw flink aan belang gewonnen. Het Rijk heeft in verschillende etappes tal van taken gedecentraliseerd naar provincies en vooral gemeenten. Komende jaren komen nieuwe opgaven op provincies en gemeenten af, dit keer vooral in het fysieke domein. De doelen en voornemens die voortkomen uit het Klimaatakkoord zullen eveneens voor wat betreft de implementatie op het bord van gemeenten en provincies komen te liggen. In zijn Signalement ‘Kennis delen’ concludeert de Raad voor het Openbaar Bestuur dat met de decentralisatie van taken de urgentie om kennis te delen is toegenomen. Wisselwerking en wederkerigheid zijn daarbij de sleutelwoorden. De nationale kennisinstellingen beschikken over kennis die voor decentrale overheden van groot belang is en andersom is in de regio’s belangwekkende informatie beschikbaar is die de nationale kennisinstellingen en in het verlengde daarvan de Haagse beleidsmaker en beslissers heel goed kunnen gebruiken. In deze Workshop bespreken we wat nodig is om kennis te delen. Welke obstakels zijn er (nog)? Hoe kunnen we elkaar helpen?

Rien Fraanje zal het Signalement Kennis delen onder de aandacht brengen.

© Copyright - VSOnet.nl