Heel veel leren van experimenteren

Door: Marn van Rhee, Onderzoeker gemeente Rotterdam, Lid denktank GFT in de Hoogbouw; Wouter Rikken, Beleidsmedewerker Afvalinzameling  gemeente Rotterdam, Lid stuurgroep GFT in de Hoogbouw

Zes gemeenten hebben de afgelopen jaren onder – centrale regie van één denktank – pilots uitgevoerd met inzameling van GFE-afval in de hoogbouw. Door middel van nudging zijn bewoners gestimuleerd hun GFE-afval apart in te zamelen.

Daar is veel van geleerd. In deze workshop wordt je deelgenoot van een grote diversiteit aan nieuwe inzichten.

Aan bod komen (onder andere)

  • Belangrijke lessen bij het opstarten van een veldexperiment
  • Meten van gedrag – mooi bedacht, maar kan het ook zoals verwacht?
  • Romdomized-controll in het veld, “the devil is in the detail”
  • Effecten van diverse vormen van nudging
  • Prachtige bijvangst aan inzichten, zoals
  • Effecten van betrokkenheid bij onderwerp op bereidheid enquête-deelname
  • Effecten van enquête-deelname op gedrag

Wat doet het beleid met deze inzichten?

Enkele voorbeelden uit de Rotterdamse praktijk.

© Copyright - VSOnet.nl