Tag Archief van: ws 7

Door: Anke Kamphuis (onderzoeker Kennispunt Twente), Tjark van de Merwe/Gea Hamhuis (dataspecialist Kennispunt Twente), xxx (epidemioloog GGD Twente), Prisca Braat (beleidsmedewerker gemeente Hof van Twente)

De gemeente Hof van Twente wil inzicht in de manier waarop zorg- en welzijnsvoorzieningen binnen de gemeente er in de toekomst uit moeten zien, om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen die dat nodig heeft. Kennispunt Twente en GGD Twente hebben hiertoe een gezamenlijke analyse gemaakt van de zes kernen in Hof van Twente. Per kern zijn de belangrijkste kengetallen samengevat en gecombineerd met een clusteranalyse, waarin is gezocht naar ‘persona’s’ (groepen mensen met gelijke kenmerken) in de data van de GGD uit diverse gezondheidsmonitoren en gegevens over jeugdhulp en Wmo-gebruik van de gemeente. Dit is vervolgens per kern gepresenteerd: hoe verhouden de persona’s zich per kern? Welke zorgvraag zien we in de kernen? En welk zorggebruik zien we daadwerkelijk? Kennispunt Twente, GGD Twente en de gemeente Hof van Twente presenteren samen de resultaten en inzichten die dit opleverde.

© Copyright - VSOnet.nl