Tag Archief van: ws 6

Door Hester Booi, Laura de Graaff, Feiko de Grip Onderzoekers bij OIS, gemeente Amsterdam
Renée Kuit, gemeente Zaanstad en Monique van Diest, gemeente Purmerend

Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) is het grootschalige woononderzoek in de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Amsterdam en de regio vormen één woningmarktgebied. In 2013 is gestart met het regionale onderzoek ‘Wonen in de regio Amsterdam’ om een uitgebreid, betrouwbaar en vergelijkbaar gezamenlijk beeld te krijgen van de woningmarkt in de regio Amsterdam. In 2015 is dit onderzoek herhaald en in 2017 is het onderzoek opgeschaald naar het niveau van de MRA, waarmee het wordt uitgevoerd in 31 gemeenten. In 2019 is het onderzoek voor de tweede keer op deze schaal uitgevoerd. Het onderzoek bestaat uit twee delen:

  • enquête-onderzoek (n=48.256)
  • analyse werkelijke verhuizingen o.b.v. CBS microdata

We willen in de workshop op vier dingen ingaan:

  • De samenwerking waarin het onderzoek tot stand komt (tussen de deelregio’s, gemeenten, woningcorporaties en OIS Amsterdam)
  • De onderzoeksopzet en uitdagingen daarbij
  • De inhoud: De ontwikkelingen op de woningmarkt in de MRA
  • Ervaringen uitwisselen met andere gemeentes en regio’s over woningmarktonderzoek

© Copyright - VSOnet.nl