Tag Archief van: ws 5

De invloed van toerisme op de leefbaarheid

Door Caroline Nevejan, gemeente Amsterdam, OIS

In het Amsterdamse coalitieakkoord wordt in de paragraaf Balans in de Stad aangekondigd dat de leefbaarheid en toeristische draagkracht in buurten structureel gemonitord zullen worden. Het Programma Stad in Balans heeft OIS opdracht gegeven om de relatie tussen toeristische druk en bezoekers gerelateerde leefbaarheid voor alle 99 wijken in kaart te brengen.

OIS heeft getracht het concept toeristische draagkracht te operationaliseren. Er is een model ontwikkeld dat voor elke buurt deze draagkracht in beeld brengt door de toeristische druk en de leefbaarheid tegen elkaar af te zetten.

We willen in de workshop het model toelichten en discussiëren over de toepasbaarheid in andere gemeenten. Om toeristische draagkracht te operationaliseren zijn er gesprekken gevoerd met enkele wetenschappers met expertise op dit gebied. We kijken of ten minste een van hen kan aansluiten bij het geven van de workshop.

 

© Copyright - VSOnet.nl