Tag Archief van: ws 29

Door: Roelof Schellingerhout, Sociaal en Cultureel Planbureau; Ingrid Ooms, Sociaal en Cultureel Planbureau; Rob Gilsing, lector Jeugdhulp in Transformatie, Haagse Hogeschool; Kaspar Bams, afdeling Onderzoek & statistiek, gemeente Zoetermeer

Er zijn grote verschillen tussen wijken in het aandeel jongeren dat jeugdhulp zonder verblijf gebruikt. Hoe kan dat? Een landelijk model van het SCP laat zien in hoeverre dergelijke verschillen samenhangen met kenmerken van inwoners van die wijken, zoals armoede of het aandeel eenoudergezinnen. Vaak ligt het door het model verwachtte gebruik dicht bij het werkelijk gebruik, maar soms niet (zie Figuur). Wat zou nog meer een rol kunnen spelen? Verder kwalitatief en kwantitatief onderzoek op regionaal niveau kan helpen het antwoord te vinden. Het kennisnetwerk Jeugd Haaglanden voert op dit moment een dergelijk onderzoek uit, waarbij men met betrokkenen (zoals professionals) zoekt naar aanvullende verklaringen.

In de workshop laten we zien wat het model inhoudt, wat de noodzaak is van regionaal onderzoek en hoe gemeenten de inzichten toe kunnen passen: wat zou u hier aan hebben?

Verschilscore (werkelijk – verwacht) gebruik van jeugdhulp zonder verblijf 2017

Digitale kaarten: https://digitaal.scp.nl/jeugdhulp-in-de-wijk/

 

 

 

© Copyright - VSOnet.nl