Tag Archief van: ws 17

Door: Rowinda Appelman, Kwartiermaker / Programma Manager City Deal Kennis Maken; Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap, Hogeschool Leiden; Gert-Joost Peek, lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement, Hogeschool Rotterdam.

In Nederland zijn tal van Werkplaatsen Sociaal Domein actief die zich bezighouden met kennisdeling en –ontwikkeling rondom sociale vraagstukken. Deze samenwerkingsverbanden van bewoners, gemeenten, hogescholen, zorg- en welzijnsorganisaties werken aan beroepsinnovatie en deskundigheidsbevordering van professionals. Dit door middel van praktijkgericht onderzoek en door het opzetten van lerende uitvoeringspraktijken waarin nieuwe methoden en werkwijzen worden toepast en waarop wordt gereflecteerd. De VNG is met onder andere ministeries, Regieorgaan SIA en Platform Stad en Wijk in gesprek over het oprichten van soortgelijke werkplaatsen maar dan binnen het fysieke domein. Om zo tot nieuwe inzichten en handelingsperspectieven te komen rondom onderwerpen als infrastructuur, klimaat(adaptatie) en woningbouw. Het idee is om op regionaal niveau schakelpunten op te richten. Om zo partijen met elkaar te verbinden, onderzoeksvragen op te halen en in een lerende en participatieve werkvorm kennis te ontwikkelen. Tijdens deze sessie kunt u meepraten over deze nieuwe werkplaatsen. Voorafgaand laten Suzan van der Pas (lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap, Hogeschool Leiden) en Gert-Joost Peek (lector Gebiedsontwikkeling en Transitiemanagement, Hogeschool Rotterdam) zien hoe hogescholen kunnen bijdragen aan deze vorm van kennisontwikkeling. Suzan van der Pas vertelt daarbij onder andere over haar ervaringen als programmaleider van de Werkplaats Sociaal Domein Den Haag en Leiden. Gert-Joost Peek gaat in op de rol van onderzoek en onderwijs bij de gebiedsontwikkeling van Merwe-Vierhavens in Rotterdam.

© Copyright - VSOnet.nl