Tag Archief van: ws 16

Door Olga Kalles, programmaleider; Hiddo Huizinga, PBL (onder voorbehoud)

Vanuit het Interbestuurlijke Programma hebben 15 gebieden een eigen gebiedsplan opgesteld, samen met bewoners, bedrijven en bestuurders (provincies, gemeenten, waterschappen en het Rijk). A hebben we nodig om een vitaal gebied te worden of te blijven? Per gebied zijn kennisvragen benoemd. Tegelijk leren de gebieden van elkaar ook al zijn de plannen onderling heel verschillend. Het PBL voert tijdens het programma een lerende evaluatie uit van hoe het geheel verloopt. Wat zijn de resultaten en wat kunnen we ervan leren bij de aanpak van andere regionale opgaven?

Meer informatie: VNG Onderzoeken en leren wat werkt

© Copyright - VSOnet.nl