Tag Archief van: e-W_pf_Fys

Tijd: 16:15 – 17:00
Presentatie door: Pieter Evenhuis, beleidsonderzoeker bij de afdeling SEPO van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling in de gemeente Den Haag en Josh Geuze, beleidsmedewerker van de beleidsafdeling Wonen, team Duurzaamheid, onderhoud en kwaliteit (DOK)
Bekijk de presentatie: Social mapping Pf Fysiek VSO congres

deel 1: Het effect van verduurzamingsambities op WWS-punten (woningwaarderingsstelsel) en huurprijs van de Haagse woningvoorraad (gemeente Den Haag)
Onlangs hebben we in Den Haag onderzoek gedaan naar het effect van de verduurzamingsambities van de gemeente Den Haag op de woningwaarderingspunten en daarmee ook de maximaal redelijke huurprijs van de Haagse huurwoningen. Duurzamere woningen (o.b.v. geregistreerd energielabel) resulteren namelijk in hogere maximale huurprijzen o.b.v. de WWS-punten (woningwaarderingsstelsel). Op basis van de bij ons beschikbare data hebben we voor alle Haagse corporatie- en particuliere huurwoningen de WWS-punten ingeschat en vervolgens doorgerekend wat het effect zou zijn van de Haagse duurzaamheidsambities. Op deze manier hebben we in beeld proberen te brengen wat het effect is van verduurzaming van de Haagse woningvoorraad op het aantal woningen dat o.b.v. de WWS-punten onder of boven de liberalisatiegrens valt. In het eerste deel van deze workshop vertellen we over het onderzoeksproces (data/methoden/etc.), de beleidsmatige kant en de resultaten.

deel 2: Een tool bij het afwegen van beleidsinstrumenten per buurt bij de energietransitie
Het tweede deel van de workshop gaat in op een project waarbij de gemeente Den Haag op basis van data op buurtniveau een tool heeft ontwikkeld die helpt bij het afwegen van welke beleidsinstrumenten in welke buurten ingezet kunnen worden om burgers te helpen bij de energietransitie. Dit doen ze door te kijken naar drie dimensies: noodzaak van verduurzaming, bereidheid tot verduurzaming en de potentie voor verduurzaming.

 

© Copyright - VSOnet.nl