Tag Archief van: e-W 6

Door: Sue-Yen Tjong Tjin Tai, senior onderzoeker Rathenau Instituut

Overheden op lokaal, regionaal en nationaal niveau staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. Ze hebben kennis nodig om tot goed geïnformeerde beleidskeuzen te komen. Dat vraagt om goed organiseren én om specifieke vaardigheden, zowel bij kenniswerkers als bij beleidsmedewerkers.  Via publiek-publieke kennissamenwerkingen mobiliseren beleidsmedewerkers universiteiten en hogescholen om in hun kennisbehoefte te voorzien. Hoewel van deze kennisinstellingen steeds meer verwacht wordt dat ze met hun kennis en expertise bijdragen aan maatschappelijke doelen, vergen zulke nieuwe, gezamenlijke manieren van kennis ontwikkelen voor beleid de nodige aandacht vanwege de hierin inherente spanningen.

Het Rathenau Instituut doet onderzoek naar kennis in beleid en naar vitale kennisecosystemen. Twee recente projecten zijn ‘ kennis voor beleid bij ministeries’ en ‘kennisgedreven samenwerking tussen gemeenten en hogeronderwijsinstellingen’. In deze interactieve sessie begeleid door Sue-Yen Tjong Tjin Tai van het Rathenau Instituut signaleren we knelpunten bij kennis voor beleid en bespreken we mogelijke oplossingen.

Binnenkort staat hier de link naar de opname

© Copyright - VSOnet.nl